HVORFOR ROTARY / 6 GODE GRUNNER


6 GODE GRUNNER

1. Vennskap

I en stadig mer utfordrende verden bidrar Rotary til oppfylling av et av våre mest grunnleggende behov - vennskap og samhørighet.
Det er en av to grunner til at Rotary ble stiftet i 1905. 

2. YRKESMANGFOLD

Alle trenger et nettverk, og den andre opprinnelige grunnen for å starte Rotary var ønsket om å samle ledere med ulik yrkesbakgrunn. Det at medlemmene i rotaryklubben representerer hver sine yrker gir dem innsikt i ulike fagområder, og i hva folk i lokalsamfunnet er opptatt av. 

3. Personlig utvikling

Medlemskap i Rotary bidrar til ytterligere utvikling av personlige egenskaper gjennom samarbeid med andre og utvidelse av kunnskap om andre mennesker og yrker.

4. Lederutvikling

Rotary er en organisasjon for ledere. Innsats for Rotary er som en skole i ledelse. Lær å motivere, øv innflytelse, og vær leder.

5. Borgerskap og kommune

Medlemskap i Rotary gjør deg til en bedre borger. Den gjennomsnittlige Rotaryklubb består av noen av de mest aktive borgere i enhver kommune.

6. Egenutvikling

Hver uke forsøker Rotary å gi informasjon om hva som skjer - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert møte gir mulighet for å høre interessante foredrag fra forskjellige innledere med stor spredning av emner.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...