MØTEREFERATER / REFERAT ROTARY KORT OG GODT 22.10.2019Referat Rotary Kort og Godt, Horten 22.10.2019!

 

President Karin Fjellhegn ønsket 70 deltagere velkommen til årets Kort og Godt!

 

1.      Svein Rønning fikk ordet og informerte om bakgrunnen til Kort og Godt og opprinnelsen fra startåret 2010. Medlemmer som samles og deler korte innlegg. Intensjonen bak Kort og Godt er at vi skal lære av hverandre og bidra til å gjøre Rotary til en levende og interessant organisasjon for oss alle. Derfor inviterte vi klubbene til å komme med innslag om deres aktiviteter og prosjekter.

2.      Et eksempel på hilsen til foredragsholdere ble vist med en vinpose overlevert til gjest Ottar Julsrud fra Nordstrand, journalist i bladet NORDEN!

 

3.      Konferansier Alf Kramer tok ordet for å gi det til 1.innlegg om Rotaryfondet v/Tor V Jacobsen, Horten RK. Han oppfordret alle klubber til å søke midler fra fondet, uansett formål, noen regler må overholdes, og pengene kommer raskt til klubbene. Horten Rotaryklubb har søkt midler til Rotarylekene, våren 2020. for Psykisk utviklingshemmede, samt til innkjøp av benker til kyststien!

 

4.      Lokal finansiering av Rotaryprosjekter v/Thor A Andersen, Sandefjord RK. Jazzkonsert i Sandefjord Kirke, med band og kor er et prosjekt, går ut til humanitære lag, båttur med flyktninger, vedprosjekt, pakkes i sekker og kjøres rundt, dugnadsjobb, mot litt kaffe og kaker! Mest går til Litauen eller foundation, må ha folk som er som propeller!  Sandefjord Kirke har fått nye klokker, så stort antall at det utgjør og brukes til et flott klokkespill! Næringslivet har også bidratt!

 

5.      Færder RK v/ Gunnar Olaussen, Meginbåter, seil og ro-muligheter, holdes ved like og gjør at båtene lever, ca 30.000 elever har fått opplæring gjennom dette prosjektet.

 

6.      Jarlsberg RK v/Bente Kavli, internasjonalt prosjekt, Ucare Project, senter i Kenya, for barn som har mistet foreldre, mangler mat og det meste som sko, klær! Barna får 2 næringsrike måltider hver dag, leksehjelp, skolegang er viktig, den ligger nær sentret, den er gratis, men klær bøker og sko får de fra senteret! På sikt ønskes det at sentret skal bli selvforsynt, alt er på frivillig basis! Jarlsberg RK støtter dette, forsørger 160 barn, alt kjøpes inn lokalt, tiltro til lederne og grunnleggeren! Ucare kan trenge flere støttespillere!

 

7.      Internasjonalt prosjekt Ebolakrisen i Liberia v/Alf Kramer HRK Han har vært i Liberia, kaffeprosjekt i utgangspunktet og besøkte Rotary klubben der. Senere kom Ebola og i samarbeid med den lokale Rotary klubben finansierte HRK flere hjelpetiltak og Informasjon om hygiene og smittefare over en 3 årsperiode.

 

8.      Revaksineringsaksjonen Poliobekjempelse V/ Kari von Hafenbrädl, Jarlsberg, Færder, Nøtterøy, Tønsberg og Sem RK har forberedt denne dagen i 10 måneder. Dagen er 26.10.2019, husk vaksinering, vaksinen varer i 10 år. Beskytte oss selv og bidra til flokkbeskyttelse. Folkehelseinstituttet anbefaler dette, kun påfyllingsvaksine! 200 første gratis, deretter kr 300,- pr vaksine! Kl 10.00 til kl 18.00, lørdag 26.10. Vedr. Polio: i år tilfeller i 3 land, er ikke utryddet.

 

9.      Aktuelt den gang da, mer aktuelt nå! 4 spørsmål prøven, v/Petter Aronsen, Sem RK, er dette like aktuelt i dag? I saker vi tenker, sier eller gjør spør vi oss om:

I.                    Er det sant? 

II.                 Er det rettferdig overfor alle det angår?

III.               Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

IV.              Vil det være til beste for alle det angår?

Like relevant i dag, for Rotarianere og samfunnet! Han gjentok også behovet for fornyelse i Rotary slik ny internasjonal president anbefaler.

 

10.  Rotary og Næringslivet v/Svein Rønning HRK. Vi har alle våre yrker og utdannelse, noe som er basis for vårt medlemskap. Vår kunnskap skal vi bruke som best vi kan i Rotarys tjeneste. En viktig del av våre aktiviteter er besøk på bedrifter og næringsdrivende for å lære mer om denne del av samfunnslivet.

 

11.  Ungdomsutveksling v/Marius Tannum, HRK. 1000 studenter mellom 16-18 år fra hele verden, Fredsarbeid og Konfliktløsning! 16 studenter fra vårt distrikt, annet land og kultur, medlem av ny familie, studentene deltar i Rotaryklubbene hjemme og ute. Gir varige spor på tvers av land og kultur! Tina Wu fra Taiwan, Jon Peder Aas-Haug var i Canada, vi har en ute i Australia.  Glede å ha de unge på besøk og beriker klubbene våre. Micaela fra Argentina er i Færder RK.

 

12.  Ungdomsarbeid prosjekt og resultat etter besøk av Finn Schjøll v/Jan Syvertsen Horten RK. Fra møtet 5. feb. 2019. Finn Schjøll produserte under sitt foredrag flotte buketter som ble loddet ut, dessuten et flott bilde donert av en kunstsamler fra HRK. Forlangte at vi solgte lodd for kr 100,- pr stk. mot at pengene gikk til et ungdomsprosjekt i Horten Kommune. Fotballspill er nå innkjøpt og offisiell overlevering til Ungdomshuset i Horten skjer 30. oktober med fotballkamp mellom Ørn- Falk- ungdommer og Horten RK samt utvekslingsstudentene. Plakett med navnet til Horten Rotaryklubb og Finn Schjøll vil pryde spillet!

 

13.  Horten RK hadde stand i regi av Frivilligdagen til Horten kommune, vi må tenke litt kommersielt for å bygge omdømme og skaffe nye medlemmer! Arrangerte Quiz for besøkende, mest de unge, gevinst 2 kinobilletter!

 

14.  Ledelseseminar for voksen ungdom Ryla 2019 v/Thor A Andersen, samt 2 ungdommer som var deltagere, Marte og Sunniva! Lærte/gjorde: 6 foredrag. Ledelse og gründer, Høyt og Lavt (Icebreaker) Gruppeoppgaver, fiktive bedrifter, etiske retningslinjer, veldig sosialt, ble godt kjent med de andre ungdommer, varig vennskap!

 

15.  Gode eller manglende eksempler på rekruttering, Tema ikke berørt denne gang.

 

16.  Omdømmeundersøkelsen v/Alf Kramer Horten RK. Utfordret Rotary til å gå over fra formaninger til handlinger basert på kunnskap via omdømmeundersøkelser. Horten lager nå egen omdømmeundersøkelse om klubben og vil basere neste års strategi og tiltak på resultatene. Vi utfordrer alle klubber til å gjøre det samme. Metode stilles gratis til disposisjon.

 

17.  Avslutning - Hvor står Rotary i dag, Internasjonalt, nasjonalt og lokalt. V/ Petter Aronsen. Søkte TV aksjonen med Polio, nådde ikke opp denne gang, ny søknad for året 2021. Tilpass møtemuligheter til arbeidsbyrden til familier, ta med barna, invitere studenter til halv pris, asylsøkere, familiemoderasjon mellom ektefeller, møtetider og møtehyppighet, ikke lett å få oppmerksomhet fra pressen, politisk og religiøst uavhengig, alle prosjekter verden over, polioarbeidet, kan og bør kommunisere ut bare vi blir kjent!

 

Hvis noen av punktene er av interesse for nærmere utdypning kan Svein Rønning formilde kontakt.

(meld til 958 15 624 – havsikt@gmail.com)

 

 

Avsluttet med loddtrekning!

 

Twist til alle som har bidratt!

 

President Karin Fjellhegn takket for fremmøtet og ønsket velkommen til Rotary Kort og Godt 20.10.2020

Da fyller Rotary Kort og Godt Horten 10 år som prosjekt, og vi starter arbeidet tidlig for å lage en fin markering. Vi har intensjon om å be om flere gode eksempler fra alle klubber i vårt område.

Svar dessuten gjerne på vedl. spørreskjema. Tips fra dere vil være verdifulle.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...