MØTEREFERATER / DE SISTE REFERATENE

Bla nedover for tidligere referat

Refrat 04 feb 2020: SUNNAASSTIFTELSEN – MED HJERTE FOR REHABILITERING 

Daglig leder av Sunnaas stiftelsen, Marianne Holth Dybwad, holdt et ginstrende foredrag om stiftelsens arbeid med mennesker som har fått livet totalt forandret etter sykdom eller skade. Horten Rotary fikk mange gjester denne kvelden og vi var rundt 40 fremmøtte i salen. 

Kjerneområdene til stiftelsen er aktivitet og camper, pasientrettede velferdstilbud, samt forskning og innovasjon. Hovedvekten er på aktivitetstilbud som tilbys gjennom Camp Spinal og Brain Camp. Hvert år arrangerer Sundaasstiftelsen Camp Spinal Vinter, Camp Spinal Sommer, H2O sjøleir i Barcelona sammen med vår spanske samarbeidspartner, og Brain Camp. Årlig har vi i alt 200 deltakere på våre camper, og målet er å kunne utvide tilbudet for å kunne ta i mot flere av dem som søker.

Se https://www.sunnaasstiftelsen.no/ for mer informasjon om deres arbeid.Referat Medlemsmøte/Valgmøte  Horten Rotary 3.12.2019

Karin ønsket velkommen med å takke for bra frammøte, og takk til 3 verter for flotte gjennomførte Peismøter.

Alf hadde  bursdag 30.11. og Gunnar den 6.12.  Gratulerer med applaus til dem!

Tina, vår utvekslingsstudent fra Taiwan holdt et foredrag om sitt liv i Taiwan, familie, skole og interesser, og om sitt opphold her i Horten! Hun har foreldre, søster og besteforeldre. Hennes skolevalg er studier for å bli kjemiingeniør/forsker! Hun kommer fra Taipei, hovedstaden på Taiwan! Hennes yndlingsfarge er blå, og hun er en ivrig hobbyfotograf!

Hun fortalte om landet, med flotte bilder, og hva man liker av mat som er typisk for landet, severdigheter, trafikkbildet!

Så fortalte hun om sine opplevelser her i Norge!

Været er veldig mye kaldere her, lunchen enklere, skolen «slappere», vi beskytter oss ikke mot forkjølelse eller kulda!

Hun elsker snø, hater kaldt vann(drikke), drikke bare varmt vann, liker skolefrokost, Nordmenn har ikke køkultur, men vi er flinke til å bevege oss, mye sportslige aktiviteter på fritiden!

Hun liker å gå på skøyter, lærer seg pianospill, tegne, «gå på tur»! Takk til Tina for flott innlegg!

Inger overbrakte hilsen fra Vegard, han er vår student i Australia. Han trives godt, fått sin andre familie nå, hvor hester er en viktig del av hverdagen. Han blir godt ivaretatt av den lokale Rotaryklubben, med flotte julearrangement og helikoptertur til vingård på sin bursdag!

Regnskapet til klubben er nå endelig revidert ,  konti opprettet på org.nr. og salen godkjente regnskapet!

Valg! Marius presenterte nytt styre fra juli 2020/2021

President Jan Syvertsen

Past president Karin Fjellhegn

Innkomne president Tom Knudsen

Kasserer Bjørn Nilsen-Aas

Sekretær Tor Vidar Jakobsen Valgkomite: Svein Erik,  Marius, Karin! Revisor Jan Nærsnes!

Takk til valgkomiteen!

Lodder ble solgt og Jan Syvertsen vant vinflasken!

Karin takket for frammøte og ønsket vel hjem kl 20.00


REFERAT FRA PEISMØTE HOS Bjørn bryde 26.11.2010

Vert: Bjørn Bryde

Gjester: Jan Syvertsen, Marius Tannum, Korn-Heide Aas, Anders F. Steensen, Anders Kaardahl, Alf Kramer, Morten Svagård

 

Maten ble levert kl 1825, uten at man behøvde gryteklut for å ta bakkene ut av isoporen. Varmet maten i ovn før servering. Det burde vært opplyst at det var benyttet glad-pack inne i aluminiumsformen.

Tilstrekkelig mengde av både mat og drikke. Ikke for lite, og ingenting til overs.

 

Vi drøftet spørsmålene samlet. Her er noen utdrag fra diskusjonene:

·         Det er i dagens situasjon behov for færre formelle komiteer, erstattet av mer prosjektrettet organisering. Ref. Rotarylekene. Hver gruppe har begrenset funksjonstid, knyttet til spesifikke oppgaver.

·         Styret må legge vekt på at komiteer og grupper er funksjonelt bemannet

·         Klubben må definere og avgrense egne satsningsområder. Initiere aktiviteter som skaper interesse ut over egen klubb

·         Eksterne aktiviteter bør vurderes som potensielle inntekstkilder. Billettinntekter,

Lotteri-inntekter, Sponsorinntekter

·         Handelsstandens julelotteri ble trukket frem som eksempel med sin profesjonelle profil. Gevinster med betydelig egenverdi. Profesjonelle loddbøker med begrenset opplag.

Hva slags profil skulle i så fall klubben velge.

·         Det var mye diskusjon rundt Klubbens profil og berettigelse, knyttet til medlemsutvikling. Det ble vist til 1-saksklubber som trekker folk til møter og opplever ventelister på medlemskap.

Vinklubber, Akevittklubben, Veteranbiler, etc

·         Potensielle medlemmer må oppleve at de kan være med på noe aktivt, noe med mening, få noe igjen for sitt medlemskap, begrunne for seg selv hvorfor de skal bruke tid på nettopp Rotary

·         Gjenoppvekke og foredle yrkesprofilen til Rotary. Klubben feilet med å fange opp generasjonsskiftet i handelen og næringslivet. Sønner og døtre ble ikke rekruttert aktivt når den eldre generasjon gikk ut av arbeidslivet.

·         Klubbens yngre medlemmer må motiveres til å skape ringer i vannet i sine egne nettverk

·         Rotarylekene kan bli en samlende, inntektsgivende og profildannende aktivitet hvis vi klarer å repetere over tid.

·         Formalisere et samarbeid med Round Table, evt trekke på dem til felles-aktiviteter

·         Rotary skal holde på sitt internasjonale preg.

·         Mer bevisst profil på samfunskontakt.

 

Bjørn B

Referat fra Peismøte hos Gunnar Torød 26.11.2019

Til stede, Inger, Katrien, Tina, Bjørn N.Aas, Jan Otto, Jan Sverre, Kirsti og Gunnar

Til Karins spørsmål!

Vi mener det er fornuftig med alle komiteene, men at flere medlemmer godt kan være medlemmer av flere komiteer, og at det er helt i Rotarys ånd å rotere medlemmene, slik at de ikke ”gror fast» i en komite.

Det er et savn at man ikke har egne komitemøter, gjerne hjemme hos hverandre i en rolig atmosfære, og at medlemmene da tar seg tid til å være tilstede! Gjerne hvert kvartal!

Det bør også sendes ut referat fra disse møtene. Nye medlemmer savner hva disse komiteene gjør, her må klubben bli flinkere til å informere alle ferske medlemmer, gjerne sette av et møte til å snakke om komiteene, hvor hver komite får presentere seg og hva de jobber med, nyttig for alle medlemmene! Men ikke legg lista for høyt!

Kasserer mente klubbens økonomi er god, og vi har stor tro på at RotaryLekene april 2020 vil gi et ekstra bra bidrag til klubben!

Vi kan etterstrebe å ha flere åpne møter, det kan vekke nye medlemmers interesse, her må vi få mer PR, bruke nettsider, Facebook og aller helst Gjengangeren!

Hva har skjedd med presseomtalen av Storgt 37 hvor vi overleverte fotballspill og hadde en liten turnering? Hvem holder tråden på dette?

Prøve å få med vertsfamiliene til møtene som er åpne, det kan vekke interesse for medlemskap!

Hva med en liten tur for medlemmene, har vært gjort før med bra respons!

Båt Langesund, Stavanger, Flo og Fjære, event. til Bergen, forslag??

TRF! Bruke 8K samarbeidet til å få til noe for utvekslingsstudentene!

Tina ønsker seg en skogstur, gjerne med hund, svømmehall, badminton, middag hos noen, kino, bakedag, besøk på Midgard, Marinemuseet, julemarked masse i nærområdet! Dette bare for å få litt avveksling, alle kan bidra her!

Tilby våre hjemkomne utvekslingsstudenter gratis medlemskap i klubben, kan således holde interessen for Rotay(Roterack) varmt, de har stort nettverk!

Hva med å invitere noen fra Horten Kommune, Norcontroll eller andre store og små bedrifter i kommunen til et møte, «verving». Dette ble utført tidligere med et bra resultat!

Kvelden ble rundet av ca kl 22.00. Tusen takk til kveldens vert m/Frue, Gunnar Torød!

Kirsti Hesjedal

ref


Referat Rotary Kort og Godt, Horten 22.10.2019!Se eget referat her: Link-til-referatReferat fra møtet på Falkensten Bruk den 15.10.2019 15 rotarianere møtte i et ufyselig vær. Surt og kalt regnvær.  Vi ble tatt godt imot av Trond Schmidt som er 3. eier og driver av Falkensten Bruk. Trond er tredje generasjons eier.

Vi startet med en orientering utendørs og en kort runde rundt fossen og hovedhuset.  Deretter trakk vi inn i «Sjøboden» hvor det var et møtelokale.

Her dro han oss gjennom hele historien fra 13 -14 hundre tallet til i dag.  Les hele historien her:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Falkensten_Bruk

Det har vært mange eiere oppgjennom årene. Da kapteinløytnant Carsten Lunde Schmidt overtok i 1928 var det omkring 420 dekar dyrka mark, 170 dekar kulturbeite og 3200 dekar skog. Det var også omkring 60 kyr, 50 griser, 6 hester, 1000 høns og 100 sauer på gården. Schmidt moderniserte, blant annet med et elektrisitetsverk som var i gang til rett etter andre verdenskrig.

Carsten Lunde Schmidt ble arrestert i 1942 og sendt til Grini fangeleirNasjonal Samling tok over gården, og startet opp landbruksskole for frontkjempere. Da Schmidt kom tilbake i 1945 var gården helt nedslitt, og han måtte sette i gang med å bygge den opp. Carsten Schaaning Schmidt tok over i 1974, og hans sønn Trond Schmidt i 1987. I tida etter krigen har det blitt bygd en rekke hytter og hus på Falkenstens grunn. Driftsbygningen brant ned i 1963, og en ny ble reist. Hovedbygningen ble fredet, og både den og parkanlegget er restaurert.
Hovedbygningen, flere driftsnbygninger og hageanlegg er bevart, og fremstår i dag som en praktfull eiendom innerst i Falkenstensbukta. Trond fortalte om mange ting de hadde drevet med - bl.a. hadde de en ålefelle i fossen fra Falkenstensdammen og ut i sjøen. Her fanget de betydelige mengder ål helt til ålen ble fredet og de måtte legge ned virksomheten.

Vi takker Trond for et engasjerende veldig interessant foredrag

Trond serverte kaffe og møtet ble avsluttet kl.19.10


Ref. B.Bøhmer

Referat: SOVJETUNIONENS INNTOG I FINNMARK, 8 okt 2019

Møtet ble åpnet med 3-minutter av Tonny Neumann som satte søkelyset på batteriproduksjon og forholdene rundt utvinning av lithium og kobolt som brukes til el-bil batterier. Spesielt forhold ved kobolt utvinning i Kongo er serdeles dårlige. Gruvedrift i mange områder Kongo er ikke regulert, så forholdene for arbeiderne kan være veldig dårlig også med bruk av barnearbeid.

Alf Kramer holdt hovedinnlegget på dette møte med temaet Finnmark og den 2. verdenskrig. Den 7 oktober 1944 kom ordren fra Stalin. Tyskerne skulle kastes ut av Nord Sovjet, Nord Finland og Nord Norge og for akkurat 75 år siden satte ca 70.00 Sovjet soldater seg i i bevegelse ved Lista fronten hvor den Tyske Blitzkriegs taktikken fra 1940 ikke var like vellykket i Kola klimaet som vekslet mellom gjørme og mygg på sommeren til is , mørke og flere 10 tallskulde grader på vinteren.

Tyskerne svarte med ”Den Brente jords taktikk” og tvangsevakuering av befolkningen i Nord Norge. Drøye 2 uker senere gikk Sovet hæren inn via Jarfjord og Kirkenes. Tapene var svært store på begge sider. Perioden fra til fra oktober fram til freden i April bød på grusomheter, usikkerhet og kaos få på disse kanter kjenner til.

Alf holdt et foredrag med mye personlige opplevelser fordi hans familie fikk kjenne det svært hard på kroppen. Deler av familien rakk akkurat fram til Horten like før også Horten ble bombet. Det han ikke husker er svært godt dokumenter via bestefarens dagbøker og fyldig krigslitteratur på Russisk, Finsk og Norsk.

Ref. Marius


Referat: Reisebrev fra Kenya  01.10.2019

Møtet ble åpnet med 3-minutter av Svein Erik Lysgaard med temaet tidligpensjonsalder i forsvaret. 

Kveldens hovedtema var Jan Sverre sin tur til Kenya i Karen Blixens ånd. Han har vært i Afrika flere ganger og interessen for Afrika har bare steget og nå er det umulig å slutte å dra dit. Han besøkte Karen Blixens museum, satt på benken og treet som Karen satt under. Reisen var i Oktober 2018 og det var  ca. 14-15 grader om kvelden og ikke spesielt varmt.

Besøkte et elefantbarnehjem som også hadde et blindt nesehorn. 

Full English breakfast på gressplenen under parasollene. Dro videre til Cressent (Quessent) Island og hadde en «Walking Safari» hvor de så Gnu, Zebra og pelikaner, giraff som kunne klappes. Enveis gåtur ca. 1.5 time lang og båttur tilbake med flodhester, fiskeørn og fiskere.

Bodde 2 netter i Rift valley ved innsjø ca. 2-2500 meter høyde. Overnattingene var fullpensjon. Dro også til MasaMara. Der kunne komme inn i Masai landsbyen mot inngangsbillett, men da fikk man oppleve hvordan de bodde, bli med på dans og fikk til og med ta bilde av sønnen til høvdingen.

Ballongtur med champagne frokost tidlig på morgenen når det var ca. 7 grader. Ballongføreren var fra Brazil og var fabelaktig flink og ballongen steg opp og ned, men ikke så høyt over bakken slik at man fikk sett landskap og dyreliv. Bord var dekket der de landet og full frokost og champagne ble servert før biler kjørte folket tilbake.

Fikk se deler av den store migrasjonen av dyr mellom Kenya og Tanzania. Det var visst dårlig matforhold i Tanzania, så dyrene snudde og  gikk tilbake til Kenya.

En-propeller Fly videre til Ukundu, time sør for Mombasa. Litt varmere, 32-33 grader og som kyster flest. 

Til fordraget var det også et fantastisk sett med bilder.

ref. Marius Tannum


Guvernørbesøk 03.09.2019

Tilstede på formøte: tilstede; Karin, Tor, Jan, Marius, Gunnar og Kirsti, Sten Hernes og Gisle Bjørnstad.

Styret og CA hadde formøte med Guvernør Sten Hernes og AG Gisle Bjørnstad. Karin ønsket disse spesielt velkommen og ga uttrykk for at dette alltid er en spesiell anledning til å bli bedre kjent, utveksle nyttig informasjon, få tips og ikke minst tilbakemelding på hvordan Horten Rotrayklubb drives sammenlignet med andre klubber i Distrikt 2290.

Sten Hernes fikk ordet med å gi en liten info. om seg selv noe han ville komme mer tilbake til under medlemsmøtet. Deretter informerte han om Distrikt konferansen som nettopp var avsluttet med Re Rotaryklubb som arrangør, den var for øvrig meget vellykket Han anbefalte oss å få til noe vedr. Rotary Leadership institutt, ved å kontakte Laila Lerum i Porsgrunn.

Komiteene fikk presentere seg og høstens planer!

Tor snakket om TRF, Ungdomsutveksling, en ute Australia,  og en fra Taiwan hos oss, 2 stk deltagere på Ryla! Viktig å finne nye deltagere for våren 2020!

Jan tok for seg arrangement for ungdom med nytt fotballspill til Kulturhuset i Storgt 37, som et resultat av utlodning på Finn Schjølls foredrag i våres! Deretter Frivillighetsdagen 14.09. med fokus på ungdom og synliggjøring av Horten Rotaryklubb, Quiz med premier! Brosjyrer må bestilles sentralt da kubbene skal ha lik profilering!

Marius snakket om medlemsutvikling, venner på reker og hvitvin var et forslag, likeså kontakte/invitere studenter på Bakkenteigen! Medlemsutviklingskurs i Porsgrunn 07.02.20.

Alf var ikke tilstede men hadde sendt over en del forslag, omdømmebygging ligger hans hjerte nært.

Tiden gikk fort, og Gunnar fikk fortalt om et rikholdig program for 4,kv.med kulturkveld, peismøte, egoforedrag og bedriftsbesøk.

Guvernøren skrøt av stor aktivitet i Horten(veldrevet) med mye positivt som Ungdomsutveksling,(Studentmedlemsskap?) Frivillighetsdagen, Ryla, Rotary Kort og Godt, mye å jobbe med for en forholdsvis liten klubb med høy gjennomsnittsalder. Vi skal ha fokus på medlemsutvikling framover også!

Det ordinære møtet

Vi gikk rett over til Klubbens ordinære møte med Guvernør Sten Hernes  og AG Gisle Bjørnstad som gjester!

Mange medlemmer kom denne kvelden som Karin ønsket velkommen til, og ga ordet direkte til Sten Hernes, hvorpå han tok en grundig presentasjon av seg selv! Vi er en av de første klubbene han besøker, noe han hadde gledet seg til!

Han var imponert over Horten Rotaryklubbs aktivitetsnivå med mange flotte prosjekter som krever sine medlemmer. Ungdomsarbeidet med fotballspill som gave til Ungdomshuset Storgt 37,  utvekslingsstudenter og Ryla, Sommercamp, Frivillighetsdagen, Rotary Kort og Godt, Medlemsutvikling,Studentmedlemsskap, Rotarylekene 2020!

Vi må være synlige, vise oss fram i samfunnet, snakke oss selv gode, heller « Rotarymøte enn sofaen»! Sosiale sammenkomster i klubbens regi gjør at vi får tid til å skape fellesskapsfølelse, gode samtaler, også felles prosjekter.

Han hadde god følelse av at klubben ville fungere godt framover!

Karin takket og bad medlemmene ta en liten samtale rundt bordet om hva vi kan bidra med for å gjøre oss bedre og mer synlig!

Forslag kom som utvide hjemmebesøk, spisse verdier som binder oss sammen, løsere tone, bli mer kjent, flere bedriftsbesøk for å synliggjøre oss, åpne møter, avmystifisere Rotary som organisasjon, snakke oss opp og ta vare på kulturen med ulike yrker, åpne for familiemedlemsskap!

Tina fortalte litt tilslutt hvordan hun hadde hatt en flott Distriktsamling med alle ungdommene som er utvekslingsstudenter, og de som har kommet hjem!

Karin takket for frammøtet og ønsket velkommen til Fiskesuppe,kaffe og kake og litt uformelt samvær med våre prominente gjester!

Ref. Kirsti

Avskjedsmarkering for kelly, 03.07.2019

Det ble en stemningsfylt avskjed med Kelly på årets første sommemøte. Denne gang hjemme (for siste gang) hos Astri og Bjørn Bryde.
22 stk benket seg ute og inne til en lett sommermeny, jordbær, vannmelon og Astris sjokoladekake.
Det var en god blanding med vertsfamilene, Kelly's familie fra Canada og rotarymedlemmer. Marius takket både vertsfamilene og Kelly, på vegne av Horten Rotary, for at hun valgte å bli Rotary utvekslingsstudent og at hun kom til Horten. Kelly har vært en flott ambassadør for Canada og hun vil bli savnet! Utvekslingsprogrammet er helt avhengig av familer som åpner sine hjem og blir vertsfamilier. Kelly's  tre vertsfamilier var tilstede og Kelly holdt en følelsladd tale, men med glimt i øyet som vanlig, som viste hvor mye oppholdet, familiene, Rotary klubben og vennen har betydd for henne dette året.  

Her er noen av bildene som Svein tok fra kvelden. 

REFERAT fra presidentskifte 25.06.2019

Årets presidentskifte ble flyttet i siste liten fra terassen til Jan Nærsnes til lokalet til Horten turnforening grunnet dårlig vær. Lokalene var nyoppusset og gav en fin ramme for kveldens høydepunkt som var opptak av Katrien Aas-Haug som nytt medlem av Horten Rotary og overlevering av presidentvervet til Karin Haugen Fjellhegn. 
REFERAT rekefesten 18.06.2019

Stemningen var sterkt upåklagelig på årets Rekefest! Og dessverre den siste hos Astri og Bjørn Bryde. Men stooor takk skal dere ha! Hyggelig bord var dekket under teltet i hagen, og det varslede regnet uteble. Et bilde ble loddet ut -av en "anonym" giver. Toralt ble det solgt ispinnelodd for 1640,-, og vinneren ble:............

................Jan Syvertsen.  Giveren vil at inntekten skal gå til ungdomsarbeidet i klubben og er foreløpig satt på egen konto. Her har vi noen bilder fra kvelden:

Referat Horten Rotary medlemsmøte 07.05.2019

Marius ønsket velkommen til interndugnad!

Sommerleir for unge, flott program. Tone og Marius holder kontakt vedr. ny utvekslingskandidat. Viktig å få PR for Ungdomsarbeidet, Ryla, om Kelly og Vegard. 

Inger informerte om Kellys siste program som ungdomsutveksling i vår klubb før hun reiser hjem 15.07.2019. Foreldrene kommer og vil være tilstede på sommermøte ho Bjørn Bryde 02.07.Sommerleir for unge, flott program. Tone og Marius holder kontakt vedr. ny utvekslingskandidat. Viktig å få PR for Ungdomsarbeidet, Ryla, om Kelly og Vegard. 

Marius inf. om 8K møte for inkommende president og presidenter på Nøtterøy 13.05. Mentorering til yrke, bidra til de unge, studenter, skoleelever, mye bra ungdomsarbeid. Inkluderende klubbmiljø, egen komite for medlemsutvikling.

Intercitymøtet til Jarlsberg Rotary tidligere i våres som var om "«Helsevesenet – muligheter og utfordringer" ved Steinar Madsen var meget interessant, her stilte det bare 3 fra Horten Rotary. 

Distriktskonferansen holdes av Re Rotary 30.08., til 01-09. på Oseberg Hotell. Påmelding er åpen nå, så alle oppfordres til å delta!

Polioprosjektet til høsten er et 8K samarbeidsprosjekt, der vaksinering vil gjøres.  Det er ønskelig å skape medieomtale av dette opplegget.

Programkomitemøte hos Harald 15.05. kl 18.00

Klubbens overordn.mål: (i stikkordsform)

Int.arbeid, ungdomsarb.spesielt. Prosjekter. Kyststien, benker,TRF.i hele verden, end off. Polio, Ebola, brilleinnsamling, Litauen, handicamp, sommercamp, Fredsstudier, Sommercamp, Shelterbokser 7 stk, pluss en klar til bestilling. Den sosiale biten på møtene, bedriftsbesøk, yrkesaspektet som flere påpekte hadde kommet i skyggen av annet, utvanning.

Flere ble mer engasjert etter hvert, og diskusjonen ble meget konstruktiv og aktiv i løpet av møtet. Ikke være for ambisiøse, nedtone prosjekter, tydelige budskap. Forskjell på motto og tema, vi mangler entusiasme blant en del av medlemmene, korridorsnakk. Snakke oss gode, fokus på hva vi er gode på.

Vi må få eierskap til noe, som Rotarylekene, finansiering er på god vei med distric grant. April 2020, med minimum 15 deltagere fra klubben, skaper eierskap og stor entusiasme, og god PR! Samarbeid med Borre Allsport er en god mulighet. Håndsopprekking viste at vi allerede har 15 stykker som er interessert fra vår klubb. Dette arbeidet i tillegg til både lokalt og internasjonalt ungdomsarbeid definerer klubben vår nå.

Fotballspill bestilt til Ungdomshuset 37, hatt møte med ledelsen, vet dato for overleveringen, og hvor det skal plasseres på huset. Få til en fotballturnering med ungdommer, skaffe PR, «Rotary Turneringen». Finn Schjølls engasjement må utnyttes!

Ansvarsfordeling:

Ansvarlig for møtene, kontakt med leder av møtet, referent, info til hotellet!

Harald savner struktur, mye avklares på møtet hos ham onsdag 15.05.

Hjertesukk fra servicekomiteen; jubileumsfeiringen, styret har gitt fullmakt vedr. feiringen!

Gunnar savner referater fra møter og komiteer, alle må ref. til styret, alt ligger på våre hjemmesider under referater.

Marius takket for flott engasjement og  fremmøtet, Jarl vant!

 

Referent. Kirsti


Tapasmøte på Thon hotel 30/4/2019

Denne kvelden ble åpnet med en fin presentasjon av hotellet, Thon Hotel Horten, ved direktør Torgeir Flåteteigen Birkeland. Hotellet har tatt svært mange grep for å få opp tilliten til Hotellet, og nå begynner dette å bære frukter. De samarbeider også mye med alle Festivaler som arrangeres, og har for øvrig god forbindelse med de andre restaurant- og hotellvirksomheter i områder. Spesielt nevnte han et sunt konkurranseforhold til Samfundet. Er det fullt på Thon henvises gjester gjerne til SMS.

Det er en liten utfordring å få det gamle Grand (Nå Budget Hotell) til å gi nok avkastning, og man ser for seg en endring - kanskje til leiligheter. Tidligere Rustad er også en del av konseptet. Og han kunne bedyre at kjøkkenet nå leverte svært god kvalitet. Mange tilbakemeldinger på dette. Torgeir håpet å kunne friste Hortensere med en spiseaften på Hotellet.

Og deretter bar det for alle 21 ut i restauranten til en god Tapas-buffet. Selv om den ikke var like fullstendig slik det første forslaget lød var det mange gode retter.

Ved bordet ble det pratet om mye, og bl.a. kunne Marius fortelle at Kellys foreldre kommer på Norgesbesøk i juli. Den første uken er de i Horten. Vi lager en fin Rotarykveld 2.7. 

Noe prat ble det også rundt at det 7.5. blir et vanlig møte på Hotellet i stedet for Dugnad ute. Vi har mye å snakke om internt!

Torbjørn fortalte om en "lettere gretten" rullestolbruker på KJV: De derre benkene deres altså! De er jo aldri ledige! Det sitter alltid noen og opptar plassene. Torbjørn  trodde det kunne være behov for flere av våre benker der. Et tips til prosjektkomiteen videresendes.

Det ble etterlyst et skikkelig godt salgsargument for de to møtene 14.5. og 21.5. vedr.  Carl-Gustav Jungs typeindikatorer. Åpent møte. Man var ellers noe redd for at dette kunne bli et møte med dårlig fremmøte. Harald lovet å gjøre noe med dette.


Referent: Svein Rønning 

MØTEREFERAT ungdomsarbeid TIRSDAG 23/4 2019

Det ble et hyggelig og sammensatt møte 23.4.  med presentasjon av vår neste utstudent, Vegard Bjerkelund og de to jentene som deltok på årets RYLA.
Dessuten fortalte Kelly levende om sin første påske i utlendighet.
 • Vegard hadde som første valg notert Canada, men han endte opp med å bli sendt på en helt annen kant av denne klode, til Perth i Australia. Han var godt fornøyd med det og hadde laget en fin presentasjon av sitt forestående år.
 • Marte og Sunniva, to 17-åringer, deltok i årets RYLA, der forresten Alf også denne gang var en respektert inspirator.
 • Og Kelly da! Hun sprudlet som vanlig med gode historier fra årets påske.
Her følger noen bilderMøtereferat Borre allsport Tirsdag 2/4 2019

Foredragsholderne Kenneth Freitag og Henning Ødegård Johansen tok  oss gjennom et spennende opplegg for ungdom med funksjonshemminger. Begge har barn i den kategorien, og følte på et tidspunkt at de ville skape et  aktivitetstilbud for dem og andre barn/ungdom med samme behov.

Dermed startet de Borre Allsport i 2013. Laget hadde da 7 medlemmer. I dag har det vokst til  ca. 40 i alderen mellom 5 og 27 år.. Det er en forutsetning at de barna som blir med på dette må ha med seg en voksen til enhver tid.
Generelt er det et lavterskeltilbud hvor deltagerne skal få oppleve mestring ut fra sitt utgangsunkt. Virksomhetene spenner fra svømming ,div.. friidrettsøvelser ,golf , håndball  og trening i sosialt samvær. Kubben har ansatt 4 trenere som har spesiell interesse for ,og innsikt i hvordan man trener barn med begrensninger. Samarbeidspartnere er også engasjert innen håndball og Golf.
Håndballaget spiller 4-5 turneringer i løpet av sesongen mot lag  innen samme kategori. Vinnerglede er minst  like stor som blant normaltfungerende. En av deltagerne : Freitag jr. gjorde skikkelig furore da gikk inn til bronse- medalje i en stor internasjonal Golfturnering i Dubai  i våres.

Innen håndball har de et godt samarbeid med Falk. På treninger er ofte både spillere og trener innom for å hilse på, noe som er veldig populært.På golf banen stiller golfklubben med egen trener og egen kontaktperson.
Medlemsskap i klubben basert på en kontingent som er lav. Ellers er alle aktiviteter gratis. Noe av begrunnelsen for dette er bl.a. at det i familier med funksjonshemmede barn er større skilmisseprosent enn ellers i samfundet. Dette medfører at det blir en del aleneforsørgere som ikke alltid har så god økonomi. 

 I tillegg til de sportslige tilbudene arrangeres også en lang rekke sosiale tiltak, slik at det blir utviklet kontakter og vennskap blir utviklet, noe som er av meget stor betydning. Nevnes må : besøk på Holt Gård i Undrumsdal hvor det er flere aktiviteter som unger elsker, som hopping i høyet og kontakt med dyr.
Nevnes må også Venneklubben som ledes av Anne Karine Jordsmyr og samarbeidere. Meget populært.
Sommeren er ikke den letteste tiden for Borre Allsport. Da er alle idrettshaller stengt,og tilbudet blir derfor lite. Sommeravslutningen er f.eks i Borreparken med  famliekos, leker og annen moro. Men  det arrangeres fotballskole sammen  med vanlige forballspillere, og det er veldig populært.

Ildsjelene Freitag og Ødegård formidlet et gripende bilde  av hvilke gleder  dette ga barna og ikke minst foreldrene. Hoved- problemet er at virksomheten  må drives for innsamlede midler, og det kan i perioder være tungt. Men entusiasmen og innsatsviljen til foredragsholderne gjorde at folk grep dypt i lommeboken når loddene skulle selges.  Resultatet gikk til Borre Allsport som kunne  motta kr.3000..

Det er imponerende å oppleve slike ildsjeler som bruker så  mye av sin tid på innsats til barn som ikke har det så lett. Vi takker for et flott  foredrag

Steinar Bjanger. Referent


MØTEREFERAT fjellklatrermøte 19.03.2019

Ole Christian Gatti holt et utrolig spennende foredrag som noe misvisende ble kalt "Utsikten fra Mt. Blanc". Det var heller turen i 2018 til Mt. Everest base camp som ble gjengitt i ord, bilder og video. Hele turen tok 3 uker og inneholdt mye mer en fjellklatring. Som pilot var til og med landingsstripen verdt spesiell omtale som en av de verste i verden - både kort og bratt!


Det var enkle kår på vei opp og ned til base camp, der prisnivået på steg i takt med høydemeterene. De første bildene viste landskap ikke så ulikt Norge, men etter hvert ble naturen mer og mer storslått og voldsom. Spesielt været gjorde inntrykket på forsamlingen - det hadde vært sol og pent vær på hele turen, noe som var veldig uvanelig. Turen ble tatt i mars 2018 før inntoget av fjellturistene, så det så gangske folketomt ut på turen.

 Møtereferat peismøter 12.03.2019

Referat fra Peismøtet den 12. mars 2019 hos Bjørn Nilsen-Aas i Åsgårdstrand

6 diskusjonsfriske medlemmer, Jan-Otto Winther, Tom Knudsen, Gunnar Torød, Bjørn Nilsen-Aas og Svein Rønning møttes i Siri og Bjørns flotte hjem.
For den pasjonerte (og forlengst pensjonerte) urmaker, i dag også med oppgaven som referent, var det en stor fornøyelse å kunne se Bjørns store samling av forskjellige store ur på gulv og på vegg! Jeg talte dem ikke, men det var klokker i alle rom – og de gikk alle sammen! Bjørn fortalte om en ursamler og reparatør i Sandefjord som hadde hatt klokkene til overhaling. (Tror forresten han var på lokal-TV forleden dag.)
Diskusjonene ellers er som vanlig unntatt fra referatplikt, men det kan nevnes at mye i samfunnet fikk gjennomgå med friske kommentarer. Tidvis kunne det muligens virke som politiske diskusjoner; det ble imidlertid bemerket at vi ikke diskuterte politikk, men måten politikere og andre vurderte - og prioriterte hendelser i samfunnet. (Eksempelvis undret man seg over at Jon Brækkes klage over suppe til lunsj hver dag virkelig skulle være verdt Gjengangerens store førsteside oppslag.)

Referenten brakte på bane ønske om råd for hvordan klubbens feiring/markering av Horten Rotary Klubbs 70-årsdag skulle/burde gjennomføres. Dato er foreslått(bestemt?) lørdag 21. september 2019.

President Marius har sendt rundt et spørreskjema om hva medlemmene kunne tenke seg:

* Storslagen fest på, eks. Samfundet.

* En litt rimeligere løsning i leiet lokale, evt. basert på noe egeninnsats/innleid serveringshjelp (med referanse til Osteaften og torskeaften i Turnhallen).

Marius har fått svar fra kun 16 stk. der meningene var delt omtrent «midt på».
Gruppen hos Bjørn var også ca. midtdelt, men det økonomiske aspekt føltes viktig. Man trodde deltakelsen ville bli liten på en fest på Samfundet der en sannsynlig pris kunne bli ca. 1000/1200 kr. pr. kuvert uten drikkevarer.

I et mer privat arrangement ville trolig kuvertprisen bli under det halve, og da sto man friere med pris på drikkevarer. Men det kunne medføre noe egeninnsats av noen. (Til arrangementet ville vi da satse på innleid serveringshjelp samt mat bestilt på catering.)
Mange lokaliteter ble nevnt og flere hadde gode erfaringer med lokalene til Sjømannsforeningen i Åsgårdstrand. Hyggelige og «pene» lokaler med plass til ca. 60 stk.
Andre meninger gikk på å forsøke et sted nærmere de fleste medlemmenes bosted, dvs. et sted i Horten by.
Servicekomiteen har tidligere innhentet noen priser, og har tilgjengelig noen leiepriser fra aktuelle lokaler i Horten, bl.a. Druidegården og Apenesgården.

Det haster å feste en avtale, både for vår egen plan, og også for å sikre et ledig lokale.

Som et lite ledd i markering av vår charterdato, 11.3.1949, inkluderte Peismøte-menyen denne gangen musserende vin, og den smakte visstnok svært bra. (Referenten var også sjåfør og nøt kun Mozell).

Maten fra Hole var god, men en misforståelse gjorde at vi fikk feil bakke og denne inneholdt litt for lite mat til de 6 fremmøtte i dette peismøtet. Dessuten fulgte de bestilte bagettene ikke med leveransen. Rask reaksjon fra Siri supplerte imidlertid måltidet med aspargesbønner og bagetter fra eget lager..

Holes ga oss en meget god rabatt som erstatning for «feilleveransen».

Siris store eplekake fylte også de eventuelle sultplager deltakerne evt. måtte ha!

God og svært hyggelig aften til ende var brakt!

Ref. Svein med innskuMØTEREFERAT 19.02.2019

Kognitiv svikt v/ Harald ringås

Referat kommer

Møtereferat 12.02.2019

Møte 1: På besøk i Tønsberg Rotaryklubb.

Som et ledd i det å inspirere oss og ikke minst å utveksle ideer med andre inviterte vi oss selv til klubber i nærheten. 4 av oss dro til en av naboklubbene i Tønsberg og vi var enige om at målet ble nådd: Det ble en innholdsrik og inspirerende kveld.

Temaet for kvelden var å ta opp Rotarys grunnleggende filosofi og tenkemåte. Her var det noe å lære idet dette ble formidlet nærmest som et rolle spill med 4 klubbmedlemmer i rollene som 4 av Rotarys grunnleggere. Rett fram, uten Power Point og i en seriøs form men med mer enn ett glimt i øyet. Deretter en peresisering som også foreligger i skriftlig form. Nyttig lesning,

Så ut i grupper slik at vi kort kunne belyse sterke og svake sider ved hvordan vi gjennomfører dette i praksis…til kaffe og svele.

Undertegnede satt i gruppen som diskuterte hvordan vi forholdt oss til det å vise omtanke for omverden ut over det som Rotary gjør internasjonalt, som Polio bekjempelse. Tønsberg holt fram sin indirekte deltagelse i Lithauen og at de i likhet med oss rydder litt i byen noen timer av og til. Vi fikk ros for våre internasjonale Ebola bekjempelse tiltak og for våre ambisjoner om tiltak for psykisk utviklingshemmede-

Møte 2: Sande rotoary klubb med besøk til Brannstasjonen på koppstad

Tonny, Karin og Marius dro til Koppstad brannstasjon og fikk et hyggelig møte med både Sande Rotaryklubb og folkene på brannstasjonen. Det var Jan Espeseth som startet med å vise frem brannstasjonens digitale satsning med et registrerings og oppfølgignssystem for piper. Deretter fikk gikk vi rundt og så på utstyret og fasilitetene de har på stasjonen.
MØTEREFERAT 05.02.2019

Finn schjøll

Det var høy stemning med Hortens blomster Finn på besøk. Det var over 50 personer som møtte opp og hørte på.
Vi loddet ut blomster som Finn hadde med og et bilde som Bjørn Bryde donerte.

Samlet overskudd på utlodningen ble noe rundt 7.700 kroner inkl. auksjon av det bildet som Bjørn Bryde donerte til formålet, og som ble solgt for 1.600,-.

MØTEREFERAT 15.01.2019

Halvårsrapport v/marius tannum

Svein Rønning hold et hjertesukk som 3-minutter om firkant Norge fra dagens Gjenganger der Paulsen Buss fikk en bot på 5000 kroner for å ha glemt å legge i bussen en oppdatert kjøreløyve. I den moderne dataverdenen burde kontrollmyndigheten bare kunne slå opp og se at alt var i orden. Jeg ønsker Paulsen Buss og Stiansen all lykke!

I halvårsrapporten ble Rotary Internasjonales motto for 2019-20 presentert: "Rotary connects the world". Marius hadde akkurat vært på presidentsamling i Fevik og refererte til samlingen som første punkt. Agenda for rapporten var:

 1. Inntrykk fra “Presidentsamlingen” i Fevik 11-12 Januar 
 2. Gjennomgang økonomi 
 3. Erfaringer etter Julemarkedet
 4. Status for ønsker og mål 2018-19
 5. Rekruttering
Presentasjonen for møtet ligger: her


møtereferat 28.11.2018

Sak 1 - Rotary Summer Camp

Vi hadde besøk av Anastasiia, hennes mor Olga og far Oleksandr som har flyttet til Horten fra Ukraina. Anestasiia er 15 år og går i 10'ende klasse på Holtan ungdomsskole og var på Rotary Summer Camp i Ungarn i juli. Vertsklubben var Rotary Club Szekszárd. Vi fikk høre om rideleieren hun var med på der hun var sammen med over 20 andre ungdom fra andre deler av verden. Hun hadde mange fine 
opplevelser med hestene, naturen, hos vertsfamilie og ikke minst den gode maten! I tillegg til interesse for hester, er Anastasiia veldig opptatt av kunst og tegning, her er to eksempler på hennes arbeid:


Moren og faren til Anastasiia fortalte også litt om hvordan det er å flytte til Norge, vende seg til klimaet, lære språket og begynne et liv her. Oleksandr jobber med PhD studie med teknologi som skal brukes i retina-implantater. Han vant nylig forskningsformidlingskonkurransen "Utforsk 2018" og dere kan se video av presentasjonen her: Utforsk 2018Listen over Summer Camp's rundt om i verden ligger her: Rotary Summer Camp (fortsatt 2018 info). Del dette med aktuelle eventyrlysten ungdom så de kan forberede seg til å søke når listen for 2019 blir klar.

Sak 2 - Rotary Young Leadership Award RYLA (oversatt: Ledertrening for Ungdom)


Informasjon om vårens RYLA seminar er klar og kan lastes ned her: 
     Invitasjon til RYLA2019
     Program for RYLA2019
     Påmeldingsskjema RYLA2019

Aktuelle kandidater kan søke til Tor Jacobsen. Alf Kramer kontakter Gründerhuset i havna og Marius kontakter Studentdemokratiet på Bakkenteigen for mulige kandidater.

SAK 3 - Ny kommunikasjonsplan fra Rotary Norge

Det har kommet håndbøker for mediehåndtering, disse kan lastes ned her:
Håndbok for mediehåndtering
Håndbok for sosiale medier
Strategi for sosiale medier
Forenklet kommunikasjonsplan

SAK 4 - Polioprosjekt oktober 2019

8K gruppen jobber med et mulig polio-samarbeidsprosjekt oktober 2019. Gisle har laget en Power-Point presentasjon om prosjektet som vi gikk igjennom på møtet: Polioprosjekt
Resultatet av diskusjonen var at vi trenger mer informasjon om behovet for vaksinering i Norge og om mulig samarbeide med vaksinasjonskontoret i Horten.

SAK 5 - Utlodding av rødvin

Alf Kramer, som forøvrig har bursdag denne uken - gratulerer med dagen, Alf, vant også kveldens utlodding!


Referent Marius Tannum

Peismøter 06.11.2018

Peismøte 6.11.2018 hos Kirsti

Tilstede: Kelly Ann, Tonny, Gunnar, Marius, Svein og Torbjørn.

Det var god fyr i peisen da medlemmene ankom for å innta en bedre 4 retters middag med dertil hørende drikke.

Diskusjonen startet umiddelbart om julemarkedet, hvor vi igjen skal delta, etter å ha fått en epost fra Jan S. om rammen rundt vår stand der inne på KJV.

Tonny har i alle år hatt en god dialog rundt dette med å skaffe juletrær slik at vi kommer rimelig ut når det gjelder deltagerbetalingen.

Siden vi var så heldig å ha Kelly på besøk, gikk praten både på Engelsk og Norsk om hverandre. Vi fikk litt om hennes interesser på fritiden og framgangen med å forstå Norsk, noe hun synes går bedre, verre er det med å snakke Norsk. Hun bytter vertsfamilie 2.12. og skal feire jul i Norge for 1.gang.

Diskusjonene fortsatte etter at vi satte oss til bords, og det ble diskutert om hva slags jubileumsfeiring vi ønsker?   Kanskje la medlemmene være med å bestemme, eller skal styret ta en «sjefsavgjørelse» på dette.

Siden presidenten var tilstede ble det besluttet at vi snarlig måtte ha et CA-møte for å avklare det disse diskusjonene dreide seg om, mange ubesvarte spørsmål kom opp i løpet av kvelden. Litt prat om verden ellers må man gi rom for i løpet av et peismøte, så her var det ikke mye stille rundt bordet. Veldig hyggelig for vertinnen.

Svein takket for maten med en liten historie og takket for at han endelig fikk oppleve et Gourmetmåltid.

Kirsti Hesjedal

Ref./vertinne


Referat fra Nettskolen i vestfold 30.10.2018


SANNTID UTDANNELSE I DIGITALE KLASSEROM. 

Dette kan nok lyde noe kryptisk for Rotarymedlemmer som både er ferdige med egen utdannelse for noen år siden og periodisk lider av digitalangst. Men både foreldre og besteforeldre har det til felles at de ønsker å gi etterkommerne i tenårene gode utdannelse råd. Derved er det noe om å vise samfunnsansvar "henge med i svingene" i de endringen som nå skjer i Videregående skoler i Norge. Poenget er at dette åpner nye muligheter for ALLE som enten har spesielle talenter, spesielle faglige interesser eller av ulike grunner ikke kan møte regelmessig i klasserommet akkurat der de bor. 

Vi fikk en solid innføring i ikke bare hva dette er, men hva det gjør eller kan gjøre for den enkelte. Det ble en hel times "wake up call" ved Kjetil Idås fra Nettskolen i Vestfold. De fleste av oss ble nok litt forvirret, men forvirret på et betydelig høyere nivå. Barn og barnebarn blir nok nå kommandert bort fra spilltastene og over til Nettskolen. En serie nye muligheter har åpnet seg og de er bare noen få tastetrykk unna.


Alf Kramer

Referat fra Rotary Kort og Godt 16.10.2018

For 8. gang inviterte Horten Rotaryklubb alle nye Rotarymedlemmer i et noe utvidet Vestfoldområde til Rotary Kort og Godt. Rundt 43 deltakere deltok i år.

Som det framgår av navnet er målet å gi alle nye medlemmer, og gjerne også gamle, en kortfattet innføring ikke bare i hva Rotary ER, men også hva Rotary GJØR og hvilke resultater vi oppnår i både liten og stor målestokk. Med Rotarys mangfold av tilbud og bare 2 timer til rådighet kan en slik innføring virke umulig. Vi valgte derfor også denne gangen til å holde oss til det nære og daglige som nye (og gamle!) medlemmer kunne ha glede og nytte av.

Formen er velkjent: Noen godt taleføre medlemmer tar for seg ulike temaer og gir en kort praktisk innføring hva en Rotary-aktivitet er og deretter en lengre innføring i hva det å delta i akkurat dette kan innebære for den enkelte. 


Ungdomsutveksling

Inger beskrev prosjektet Utveksling, og fortalte litt om omfanget og ansvaret.

Hva var da mer naturlig enn å la Silje, som hadde vært utvekslet fra Horten til USA for 22 år siden, fortelle hva dette oppholdet har betydd for henne, både der og da og ikke minst i ettertid. Det var sterke bånd og kontakter som lå som minner etter hennes utvekslingsår. Fortsatt har hun kontakt med flere av sine medstudenter.

Deretter kom Kelly, en helt fersk utvekslingsstudent fra Canada til Horten, og fortalte om hva hun hadde opplevd så langt og ikke minst hva hun trodde dette kom til å bety for henne på sikt.

RYLA

Et klubbmedlem, Alf, har hatt gleden av å være en av foredragsholderne på RYLA 5 år på rad og innrømmet at han også hadde lært mye om +/- 20- åringers motivasjoner, vilje og ambisjoner.  Og siden verden ikke er så stor har han også truffet flere deltakere igjen senere og fått gode tilbakemeldinger. Og tiltaket virker! Ungdommene gir mange tilbakemeldinger om en stor opplevelse. Sterkt å anbefale at alle klubber sender deltakere.

Muligheter i Rotary

Svein Erik kom med informasjoner om de internasjonale studiemuligheter om bl.a. fredsarbeid. 

Harald, som helt fersk Rotarianer, drodlet rundt hva han ønsket og håpet å oppleve i Rotary, og i klubblivet.

Karin er også en svært ung Rotarianer, og hun tok for seg litt om de mange muligheter vi kunne ha i den sosiale biten med turer til flere steder, og hun hadde også hatt stor glede av å kunne delta på årets Distriktskonferanse. 

Alf nevnte eksempler på hvor galt det virket og sto til rundt om med bakgrunn i våre 4 sannheter, kanskje ikke så mye i Rotary, men mye i andre kulturer og land uten å nevne navn! Sannheter som burde være førende regler i alle land.

Tom fortalte om de mange muligheter vi hadde ved å besøke bedrifter, og tilsvarende å få besøk i klubben av representanter fra bedrifter. Vårt fundament er jo basert på yrker og erfaringer derfra, og slike besøk utvider vår kunnskap på mange områder.

Ove oppfordret til samarbeid klubbene imellom – særlig på prosjekter som kan være for store for en klubb alene.

Tor hadde en bred oversikt over hva Rotaryfondet, TRF, kunne brukes til og hva som kreves av oss som klubb.

Jan S. fortalte om et prosjekt vi hadde tanker om, etter kopi av Langesund Rk, med en samling spesielt siktet mot handikappede med innebygde konkurranse-elementer. 

Gisle Bjørnstad tok for seg i siste fase av kvelden situasjonen rundt Polioprosjektet. Rotarys store mål om å bli kvitt denne sykdommen i hele verden! Vi er sååå nære! Dessuten presenterte han de store mulighetene vi hadde ved hjelp av TRF å bidra til innsats i hele verden. Ett av mange prosjekter han nevnte var Stokke Rks vannprosjekt. Han viste også en liten videosnutt med flotte rotaryinnslag rundt TRF, og han påpekte muligheten for et automatisk bidrag til TRF ved å melde seg på med Skattefriskjemaet. Det gis skattefradrag for beløp over 500,- pr. år.

Et referat fra denne kvelden kan IKKE bli annet enn stikkord! Men vi håper deltakerne fikk noen tips og informasjoner med nytteverdi. 

I ettertid har det kommet hyggelige tilbakemeldinger samt ønske fra flere om å bidra med innslag fra egne klubbers liv. Det tar vi med oss i planlegging av neste års Rotary Kort og Godt.

Ref. Alf og Svein

Referat fra KNM Narvik 09.10.2018 

Se eget dokument for referat: LINK


Ego-foredrag av harald e. Ringås 28.08.2018

Møtet begynnte med 3-minutter av Tom Knudsen med det betimelige spørsmålet - Hvorfor bryr ikke media seg? Spesielt ble feilslåtte hjelpeprosjekter trukket frem med spørsmålet hvorfor media ikke dekker de virkelige forholdene.

Deretter tok Harald oss med på en spennende reise gjennom livet fra juss-studeier avbrutt av musikerkarriere med plate og CD-utgivelser og vidre inn i sosionom-yrket. Det var spennende å høre om arbeidet med slag-pasienter på Sunnås og pågående arbeid med master-avhandling.

Årsmøte 21.08.2018

Årsmøtet startet med 3-minutter der Alf steppet inn for å slå ett slag for nettop 3-minutter'n. Det er en fin og viktig ordning for å kunne sette søkelyset på dagsaktuelle tema.

Past-presidenten Svein Erik Lysgård holdt årsmøtet med gjennomgang av årsberetning og avgått kasserer Jarl Johnsen gikk igjennom regnskapet. Disse dokumentene finnes på lukket side her: Årsmøte

Årets president, Marius Tannum, presenterte budsjettet som arbeidsdokument for Rotaryåret 2018-19 og det ble vedtatt uendret årskontingent på 2600 kr.

Presidentens møte 14.08.2018

Agenda for møtet:

1. Gjennomgang av klubbundersøkelsen 

2. Ønsker og mål for 2018-19

3. Organisering - komitestruktur (link til: Komitestruktur)

4. Forberedelse til Guvernørbesøk

Referat finnes her: Styre/CA

Rotarymøte 5. juni 2018 Bedriftsbesøk Sjømilitære Samfund Horten.

20 medlemmer inkl. ledsagere fikk en fin beskrivelse av utviklingen på SMK fra starten i 1853 og til nåværende status der Hovedhuset ved Sjømilitære Samfund er gitt som gave til en stiftelse og er en viktig del av Hortens kulturarv.

 

Torill og Stig Thorsen overtok driften for 14 år siden og har vært med på en stor utvikling av SMK. For noen år siden startet de planlegging og bygging av en hotellfløy. Der var det mange skjær i sjøen før de fikk tillatelse, men etter en særdeles hektisk innspurt kom man endelig i mål, og i februar 2017 var det offisiell åpning av den nye hotellfløy, KarlJohan, med 39 rom. Til sammen kan det nå tilbys 47 doble rom inkl. de rom som befinner seg i den gamle ærverdige bygningen. Det blir en helt annen verden for kunder og for drivere og betjening..
Den nye fløyen har også en stor konferanseavdeling. Man kan tilby helt nye, topp moderne møterom med AV-utstyr tilpasset dagens behov. Kapasitet fra 2 til 200 personer i kino oppsett.

Den nye hotellfløyen leies for det meste ut til forretningsforbindelser for firmaer i Horten, mens rommene i det gamle SMK oftere er utleid til ferierende som ønsker å oppleve det gamle husets historiske sus.

I dag er det 28 ansatte inkl. lærlinger både på kjøkken og som resepsjonister. KarlJohan har ikke kjøkken slik at all matservering foregår i SMK.

Beleggingen varierer selvsagt med sesonger slik at det i sommersesongen ofte gis et litt lavere pristilbud.

Det ble en hyggelig aften som ble avsluttet med en enkel bevertning på uteterrassen i et flott sommervær.

 

 

SRef. Svein


Referat fra peismøte 22.5.2018 hos Tor.

a. Hvilken fremtid ønsker vi for klubben og hvordan går vi frem for å sikre rekruttering?

Vi ønsker å rekruttere fordi uten tilvekst dør klubben. For å få til rekruttering må vi være synlige for de som kan tenkes å bli medlemmer og vi må være relevante for dem i deres liv.

b. Konkrete forslag til gode lokale eller internasjonale prosjekter som bidrar til å gjøre en forskjell og som kan gjøre klubben synlig – hva kan vi fokusere innsatsen vår på?

Vår diskusjon gikk raskt i retning av et årlig arrangement som ghjør oss synlige og som kan gi inntekter. Det er arrangementet som da er prosjektet.

Det gjør ikke noe om det blir stort, men det er helt viktig at det begynner i det små med beskjedne investeringer og beskjeden risiko.

Det var tydelig at mange fortsatt så hen til Borre Rotarys jazzkonserter i Borre kirke som tok slutt sammen med klubben.

Jon-Otto skulle undersøke litt nærmere med kontakter han har.

c. Hvilke lokale arrangementer ønsker vi å være synlige på og hva skal vi gjøre der?

Vi bør begrense oss til det vi kan bemanne.

Tor

Referat fra peismøte 22 Mai 2018 hos Marius

Referent: Marius Tannum

Tilstede: Alf, Kirsti, Morten, Marius og Inger

 1.     Tema til diskusjon for peismøtene 22 mai:

 Hvordan vi kan bruke våre ressurser best mulig i tråd med våre ønsker for klubben og RI sine satsningsområder.

 a.     Hvilken fremtid ønsker vi for klubben og hvordan går vi frem for å sikre rekruttering?

Samfunnet har endret seg kraftig siden Rotary startet, nå er det et enormt tilbud som vi konkurrerer mot. Organisasjoner med tydelig budskap har suksess, derfor må vi i Horten Rotary bli tydeligere!

Vi er de vi er og må gjøre det beste ut av det. Vær realistiske ut i fra våre utgangspunkt. Veldig viktig å komme sammen med folk fra andre yrkesgrupper, det gir annet perspektiv og er en av styrkene til Rotary.

 Sette fokus på utveksling og et spenstig internasjonalt prosjekt.

Passe på at vi ikke blir for negativt fokusert, hvis vi snakker klubben ned dras også engasjementet ned. For å få en sterk klubb trenger vi fokus på humanitær innsats, ungdomsarbeid, internasjonale prosjekter - gjerne i tilknytning til Horten.

 1.     2000kr til end polio

2.     Sats på undomsutveksling/ungdomsarbeid

3.     Internasjonalt samarbeid

4.     Hekte oss på lokale internasjonale prosjekter

 Engaged Rotary Changes Lives!

 b.     Konkrete forslag til gode lokale- eller internasjonale prosjekter som bidrar til å gjøre en forskjell og som kan gjøre klubben synlig - hva kan vi fokusere innsatsen vår på?

 Henge oss på andre prosjekter:

            Lokalt prosjekt i Dominikanske republikk Amigitos små venner

http://amigitos.org/nyheter/

Tanzania prosjekt med Horten VGS https://www.vfk.no/skoler/hortenvgs/aktuelt/nn-reise-til-tanzania/

 Fokuser på 4-spørsmålsprøven i det vi gjør.

 Markedsføre Rotary sommerleire som et tilbud internasjonal forståelse

 Fokuser på utveksling og RYLA

 c.      Hvilke lokale arrangementer ønsker vi å være synlige på og hva skal vi gjøre der? (Julemarkedet, Næringsforumsarrangementer, Horten-i-Horten, frivilligdagen “Verden-i-Horten” etc….)

 Strandryddedagen er et topp prosjekt!

Bør være synlig på julemarkedet

Gjerne kontakt Torsdagsmagasinet for “å bli intervjuet” i forbindelse med utveksling - Alf kjører intervjutrening

Ref. Marius


15.05.2018 UNGDOMSUTVEKSLING

Tor informerte om at det er laget flere benker til kyststien som er i Tor sin garasje ferdig beiset. Han trenger en frivillig som kan hjelpe til å løfte og sette ut disse benkene.


Innkommende utvekslingsstudent Kelly Ann Christie ble presentert av Inger. Hun er en aktiv jente som elsker dyr og friluftsliv.

Vi sender ut Jon Peder til Canada til høsten og han holdt en fin presentasjon av seg selv. Han blir en flott ung ambassadør fra Horten til Canada.


De tre vertsfamiliene fikk presentere seg selv og det er godt å se at vi har fått tre flotte vertsfamilier til Kelly. Spesielt takk til Inger som navigerer trygt igjennom både skjemaveldet og ivaretar både Kelly, Jon Peder og vertsfamiliene.


Veldig gledelig at vi er i prosessen med et nytt medlem også, Harald Ringås, som har vært i Rotary tidligere og flyttet til Karljohansvern for noen år siden. Det blir gøy å bli kjent med deg!


Som del av klubbutviklingsarbeidet har vi ett oppdrag til peismøtene i tillegg til å hygge og kose dere. Dere har allerede fått ett nettbasert spørreskjema (SurveyMonkey) som jeg sendte ut i går, fint om dere svarer på den før peismøtet for mental forberedelse. 


Oppdraget på peismøtet:


Diskusjonstema for peismøter 22 Mai 2018 1. Rotary international visjon og motto


“Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change — across the globe, in our communities, and in ourselves.”


Motto 2018/19:

“Be the inspiration”
De strategiske satsningsområdene til Rotary Internasjonal er:

 • Sterkere klubber

 • Økt humanitær innsats

 • Økt synlighet og relevans (fritt oversatt….)


Situasjonen i vår klubb:

 1. Mange engasjerte medlemmer

 2. Åpen holdning og stor diskusjonsvillighet

 3. Hyggelig og inkluderende miljø

 4. Spennende og variert program

 5. Mye kollektiv erfaring fra både yrkesliv og fra Rotary


Pluss mye mer…..


 1. Tema til diskusjon for peismøtene 22 mai:


Hvordan vi kan bruke våre ressurser best mulig i tråd med våre ønsker for klubben og RI sine satsningsområder.


 1. Hvilken fremtid ønsker vi for klubben og hvordan går vi frem for å sikre rekruttering?


 1. Konkrete forslag til gode lokale- eller internasjonale prosjekter som bidrar til å gjøre en forskjell og som kan gjøre klubben synlig - hva kan vi fokusere innsatsen vår på?


 1. Hvilke lokale arrangementer ønsker vi å være synlige på og hva skal vi gjøre der? (Julemarkedet, Næringsforumsarrangementer, Horten-i-Horten, frivilligdagen “Verden-i-Horten” etc….)


En representant fra hvert peismøte går igjennom resultatene fra diskusjonene på klubbmøtet 29 mai. Referat sendes til mta@function.no


Link til dette dokumentet på Google Docs:

https://docs.google.com/document/d/1KTRg4CT8Ct9EXRLsAmeWtU1tuM5RG5ufrNGQvsAPiog/edit?usp=sharing
05.05.2018 Dugnad - kystryddedag!


Ref.Medlemsmøte 24.04.2018 Horten Rotary  KLUBBUTVEKSLINGSMØTE

Svein Erik ønsket mange medlemmer  velkommen til dette viktige møte, men først måtte vi applaudere for de som har bursdag denne og neste uke.

Inger og Marius hadde deltatt på ungdomsutvekslingskurs og ga inntrykk av at det var en utrolig flott opplevelse. Bare kjekke ungdommer fra hele verden, alle meget positive til å være ute, eller de utenlandske som satte stor pris på å være i Norge, spesielt for vårt noe kjølige vær.

Inger fortalte om møteprogrammet 15.05. hvor vi får en presentasjon av vår utvekslingsstudent, her gjelder også å bidra når vi får en student fra Canada i august mnd.

Tor fortalte om Nasjonal strandryddedag, dugnaden vi skal ha lørdag 05.05. kl 13.00 langs stranda sør for Borre Camping, fra bekken. Vi møtes til felles innsats, får utdelt hansker og sekker, mat og drikke blir det også.

Svein Erik fortalte at vi nå har fått en utmelding fra Astri Bryde, noe vi beklager veldig. Synd å miste medlemmer, hva kan vi gjøre med dette og få til rekrutering fra nærmiljøet.

Svein Erik, Morten, Marius og Svein tar tak i dette!

Det førte oss over på dagens tema som Marius holdt en innledning om. Han har vært på mange samlinger i det siste og hentet mye inspirasjon og ideer for klubbens videre drift.

«People of Action» Sterkere klubber, Økt humanitær innsats, Økt synlighet og relevans!

 Hva skjer med Horten Rotaryklubb?

Vi har mange engasjerte medlemmer, mye diskusjonsvillighet, spennende og variert program, hyggelige møter, mye kollektiv erfaring fra yrkesliv.

Hvilken framtid ønsker vi, og hva synes vi er viktig for Horten Rotary, og hvor ligger vårt felles engasjement?

Diskusjonen startet livlig rundt bordene, og mange gode forslag kom ned på papiret.

Men først skulle Karin komme med sitt innspill før vi slapp til med våre synspunkter i plenum.

Karin satte høyt yrkesutveksling, alders segmentet og int.arbeid. Hun savnet medlemmer som kunne være en ressurs for klubben som ikke var etnisk Norske. Kvinner i ledelse, hva med lederutvikling. Få unge aktive med på Ryla for å skape interesse for Rotary i framtida.

Vi trenger flere medlemmer, hvordan skal vi klare det? Vi har flotte innholdsrike temamøter og bedriftsbesøk, MARKEDSFØRING!!  Vi må  bidra til at andre føler seg ivaretatt i Rotary, gi av oss selv!

Nye og mange innspill kom deretter fra medlemmene som igjen diskuterte rundt bordene.

MARKEDSFØRING går i gjen og blir etterlyst i alt som blir sagt og gjort!

Besøke andre klubber, 8k samarbeid verdifullt, Rotarrackt savnes, det henvender seg til yngre. Det sosiale livet må ivaretas, turer, reiser, teatertur, ha det gøy også. Jobbe mot felles prosjekt som kan engasjere medlemmene. Ryla. Utvekslingsstudenter er meget viktig!

Det interne liv må engasjere, bytte om (rotere) gruppene.  Møtes litt før eller bli igjen på møtene for å snakke sammen, være sosiale. Hva med å møte hver 14.dag istedenfor hver unge, mer attraktivt for de yngre.

Steinar hadde så sitt innlegg etter 44 år som medlem, mente han at utvikling for klubben hadde vært diskutert flere ganger tidligere. Eksistensiell debatt!  Fortsatt aktuelt, er vi nettverksbyggere, rett verktøy, trenger behandling,  kronisk problem. Hvorfor har vi problem, er medlemmene for lite engasjerte? Vi må gjøre oss attraktive for nye  medlemmer, og huske mangfold av yrker i medlemsmassen. Gjennomsnittsalderen er veldig høy i klubben, også i andre klubber. Intern konsolidering. Tro mot grunnleggende ideer. Hva gjør vi framover.

 Kameratskap, Klubbene, Samfunnet, Verden.  Realiserbare prosjekter, lokalt?

Diskusjonen startet igjen, dette skal også diskuteres på Peismøtet 22.05. og nytt møte i juni mnd.

Made in Horten ble nevnt som en viktig arena likeså Horten Næringsforum, Glassmagasinet, Horten Love.

Gjøre oss attraktive, markedsføring, Funraising, åpne møter, Foredrag som gir oss mye energi. Forslag kom opp i fleng før Jan S fikk ordet som siste mann med innlegg, han er jo ny i vår klubb, kommer fra Langesund Rotary.

Han snakket om erfaringsoverføring fra andre Rotaryklubber, medlemsutvikling.

Inviter en venn på informasjonsmøte til  reker og hvitvin, vi må selge inn klubben, hva er vårt omdømme?  Hva er vi, hva er vår identitet? Pirre nysgjerrigheten hos andre, snakke positivt om klubben.

Gå med nålen, skape kontakt med innflyttere som vet om oss, men ikke «vet hvor vi er» var et godt innspill  fra Torbjørn.

Vi utvidet møte for dette er veldig viktig, og engasjerte medlemmene som var tilstede.

Senere møte skal Karl Amund snakke om jubileumsarrangement i 2019, og Gunnar skal bistå Poliodagen 24.10.18

Med forbehold om mulige mangler og uteglemmelser

Kirsti Ref..Referat Horten Rotary Klubb, 3.4. 2018

15 medlemmer fulgte dagens møte.

Annonsert ble Svein Eriks fødselsdag 5.4.

Karin Fjellhegn appellerte i sitt 3-minutt om viktigheten av daglig dose mosjon. Sett av 1/2 time pr. dag til litt mer bevegelse enn å løfte kaffekoppen eller å taste nettbrett eller fjernkontroll. Bruk gjerne Smarttelefonens App til å bekrefte din innsats. Selv føler hun seg ikke frisk hvis ikke helse-Appen viser minst 6000 skritt i løpet av en dag.

Hovedsak på dette møtet var Jan Nærsnes’ beskrivelse av sitt nåværende liv og med god fortelling fra tidligere tider.

Det var en meget opptatt mann som fortalte. Han hadde en stor svakhet ved å ha vanskelighet med å si nei. Dette kunne medføre adskillig arbeid på mange fronter. Jeg må ta meg i nakken og lære denne funksjonen som nok til tider på helsa løs.

Jans arbeidsliv startet i jernvareforretningen til Mathisen og Braadland og deretter ble det mange varierte arbeidssteder.

Han fortalte om utdannelse til ingeniør og om arbeid med diverse oppdrag innen veivesen, spesielt med innvendig tunnellbekledning med plastkonstruksjoner, og om båtbygging ved verft i Mandal.

Jans store drøm var dog å bli flyver og han var kullkamerat med Bjørn Kjos. Men den planen ble lagt bort.

En stor hobby er biler og restaurering av slike, og han er svært involvert i Bilmuseet på Sollistrand.

Samtidig var han levende interessert bl.a. i samfunnet, og det var ikke få timer han brukte på politisk innsats lokalt i Horten, og nå også som nyvalgt medlem på helt ukjent mark som fylkespolitiker. Han hadde for øvrig liten sans for behovet for en tredeling av det styringsverktøy som Norge nå hadde. Det måtte da være tilstrekkelig med en 2-deling i en Stortings- og Kommuneadministrasjon.

Han brukte dog mye tid på å fortelle om sin deltakelse i komiteen som arbeidet med sammenslåing av Vestfold og Telemark til en region. Diskusjoner innad i komiteen kunne tidvis dreie seg om fra de helt pirkete små detaljer som eks. Hva skal den nye regionen hete? <Vestfold og Telemark> eller <Telemark og Vestfold> til de dypere motsetningsforhold som kunne tenkes å oppstå. Telemark og Vestfold er forskjellige! 

Det var også sterke meninger om stedsplassering av viktige funksjoner og administrasjoner. De deltakere fra de to fylkene argumenterte stort om viktigheten av plasseringer. Tross alt gjaldt dette arbeidsplasser for mange personer. Han savnet for øvrig en styringsplan fra høyeste hold om hvilke arbeidsområder og oppgaver regionen skulle ivareta. Fylkeskommunen får jo mange spørsmål, og en av sakene nå gjaldt en søknad godkjenning om å gjøre  Holmestrandstunnellen om til skiarena.

Etter 60 år i arbeidslivet spør han seg nå hvordan han skal bli pensjonist på alvor, men har ingen god plan om hvordan å få dette til. Han føler fortsatt at han har mye kunnskap å tilføre.

Jans foredrag utløste mange spørsmål, innlegg og kommentarer, spesielt innen hans politiske engasjement og forhold til sammenslutningen mellom de to fylkene. 

Jans liv har vært svært omfattende, og ref. kan bare anbefale ham om nå endelig å legge arbeidslivet til side og kose seg med de hobbyene han brenner for, bl.a. sitt liv i Frankrike.

En meget interessant kveld der ref. nok ikke fikk med alle punktene. Slike program er blant våre mest interessante.

Ref. Svein

Referat fra medlemsmøte 20.03.2018

Medlemsmøte skulle ha tema: Løst og Fast i Horten Roatry!

Svein Erik ønsket velkommen og ga ordet til Torbjørn som hadde 3 minutter.

Han snakket og reflekterte over : Forventninger og Resultater, som medlem av alle mulige ulike kundeklubber/kundeprogram  som Ikea, Color Line, Coop, Trumf, Æ, Vipps. 

Vi forventer å få noe igjen, billigere varer eller bonusoppsamling, resultatet blir ikke alltid som forventet. Mange SMS skaper mer frustrasjon enn gevinsten i enkelte lojalitetsprogram, derfor blir det utmeldinger etter flere skuffelser om ikke å få fullt utbytte av medlemskapet.

Møtet fortsatte med 3 temaer: 

-Hotellavtalen v/Morten, (godt hjulpet av Astri og Bjørn) den er nå signert og alle medlemmer har fått informasjon om resultatet. Vi skal ha Thon Hotell Horten som vårt hovedsted for møtene.

-Utveksling v/Inger. Utvekslingsstudent Jon Peder Aas-Haug (han kommer til Horten Rotary 15.05.) reiser til Canada, og vi får Kelly Ann Kristie til oss iflg. Inger.

Her må alle bidra, hun skal ha vertsfamilier, besøkshjem, studieplass er fikset. Hun er en ung kreativ jente som er glad i dyr og natur.

-SummerCamp v/Marius Russisk jente som reiser til hestecamp i Ungarn.

Polio: Revaksineringsdag 24.10.2018, alle medlemmer kan kjøpe seg en vaksine og vi avventer mer info og samarbeid med Tønsberg Rotary.

Hjertesukk fra Programkomiteen: Alle må ta ansvar å møte når de blir innkalt, i det miste svare hvis det ikke skulle passe. Det er vel normal folkeskikk slik vi er oppdratt.

Peismøte 22.05.2018 trenger verter, Tor sier seg villig til å ta vertsrollen denne kvelden for en gruppe.

Svein Erik avsluttet et aktivt møte med få deltagere, men med et stort engasjement.


Smiths Venner – mer enn et trossamfunn 13.03.2018

Kjell Arne Bratli har skrevet en rekke bøker om Smiths venners historie og menighetens fremtredende ledere. Han har stor innsikt i emnet og ga et engasjerende foredrag

Brunstad Christian Church, kalt «Smiths venner», er et verdensomspennende kristent trossamfunn og en dissentermenighet som oppsto tidlig på 1900-tallet i Vestfold. I dag har samfunnet virksomhet i over 65 land. Ved utgangen av 2017 var det i Norge  8 417 medlemmer.

Forsamlingen har sin opprinnelse i den samme karismatiske tradisjonen som pinsebevegelsen, men skiller seg fra denne på flere måter. Brunstad Christian Church er det eneste internasjonale trossamfunnet som har utspring i Norge. Menigheten fikk sitt uoffisielle navn, Smiths venner, etter grunnleggeren Johan O. Smith. 

Johan Oscar Smith (1871–1943), som var underoffiser i Marinen. Han ble født i Fredrikstad og vokste opp i et kristent hjem. Som femtenåring dro han til sjøs, og to år senere, i en alder av 17, begynte han i Marinen hvor han arbeidet i mer enn 40 år. I 1898, da han var 26 år gammel, omvendte han seg og kom fram til det som dannet grunnlaget for Smiths venners doktrine i dag. Det var et trosfellesskap. Dette ble begynnelsen på dagens Brunstad Christian Church.

Smith uttalte selv på sin 70-årsdag at hans livsoppgave var å føre mennesker til et personlig liv med Kristus, og at han derfor ikke var opptatt av å ha en forsamling med flest mulig mennesker, men heller ville lede den enkelte inn i et liv som disippel.

Da grunnleggeren Smith døde i 1943, overtok Elias Aslaksen som leder av frimenigheten. Aslaksen var også marinemann og satt til han selv døde i 1976.

Menigheten var innledningsvis kun en vennekrets som samlet seg rundt trosbevegelsen. Smith seilte i en årrekke i Marinen , noe som ga ham mulighet til å skaffe seg venner langs hele kysten, fra Oslofjorden til Vardø.

En annen viktig person var Elias Aslaksen (1888–1976), som også hadde sin bakgrunn i Marinen, og som møtte Smith i 1908. Aslaksen hadde stor betydning for menighetens utbredelse. Elias Aslaksen var vennenes leder etter Smiths død  og frem til sin død. Han søkte avskjed fra marinen i 1909, og fikk den innvilget. I 1914 ble han innkalt til Marinen og seilte hele første verdenskrig. BCC spredde seg begynnelsen langs kysten av Norge på grunn av Johan O. Smith og Elias Aslaksens virke i Marinen. Det ble etablert kontakter i blant annet Brevik, Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy, Molde og Finnmark. Også flere steder i innlandet og i  Oslo, ble det forsamlinger på begynnelsen av 1900-tallet.Allerede i forsamlingens spede begynnelse så man behovet for å kunne samles på et felles sted. I 1922 ble det bygget lokale i Horten med plass til 250 personer. Fra 1931 ble det arrangert sommerstevner på Nesbyen inntil man i 1956 kjøpte eiendommen på Brunstad. Fra rundt 1950 begynte det også å komme deltakere utenfor Skandinavia til stevnene. Forsamlingen vokste langsomt og så sent som rundt 1950 var det fortsatt bare drøyt 1 000 medlemmer i Norge og Danmark.

De første forsamlingene utenfor Norge var i Danmark og Sverige, hvor BCC drev misjon i 1930-årene. Forsamlingene har så spredt seg til de fleste land i Europa.

Brunstad Christian Church har drevet enkel misjon i USA siden mellomkrigstiden. I Amerika har BCC i dag to større stevnesteder. Utbredelsen i Canada og Sør-Amerika startet ikke før på midten av 1970-tallet, hvor det ble etablert forsamlinger i flere av de søramerikanske landene.

Utbredelsen i Afrika startet på 1970-tallet, men forsamlinger kom ikke før på 1980-tallet, spesielt i land som Egypt, Kenya, Kamerun, Uganda, Etiopia og Eritrea. Etter apartheids fall har også BCC hatt større vekst i Sør-Afrika.

Brunstad Christian Church har misjonert i de østeuropeiske landene i lang tid, også før jernteppet falt. Det finnes nå forsamlinger i de fleste østeuropeiske land. Ved siden av dette har også Smiths venner tre menigheter i Australia og en rekke menigheter i Asia, blant annet Kina, Singapore og India. De arrangerer nå også årlige stevner i Israel. 

Tilslutt dekket Bratli utviklingen og virksomheten på Brunstad i Stokke. Han utdypet også Smiths venners forretningsmessig policy og virksomhet.

Ref. Ove T. J.


Referat fra møte og torskeaften 27 februar

Til sammen 22 deltok i møtet som var årets torskeaften.

Svein Erik åpnet med å ønske velkommen og hadde gratulasjoner til Jan Sverre, morsomt var en liten historie fra tilsvarende møte i 1950 da torsken ble inntatt «på sengekanten» for ikke å bryte skjenkebestemmelsene.

Det var med spenning vi ventet på torsken, mange har diverse erfaringer fra tidligere aftener med hvordan fisken har blitt servert, det kan trygt sies at kvaliteten har variert også tidligere.

Et pent pyntet bord i egen avdeling var en bra start. Men årets servering ble ingen vinner, fisken var litt lite kokt for noen, ikke så varm som forventet for flere. Spesielt torskeleveren var lite vellykket og servert på en uvanlig måte; Fnokk av lever flytende i en liten skål. Ikke bra nok for den som liker torskelever. Som referenten.

Andre servering var for mange bedre.

Desserten lignet panna cotta, også smaksmessig.

Marius holdt en meget  morsom Dinner Speech hvor han fortalte om sitt forhold til torsken, om varierende begeistring i yngre år, men mer positiv erfaring etter hvert. Ikke minst da han under sitt opphold i USA feiret torsken sammen med Sons of Norway og blant annet traff en dame med norsk-utvandrede oldeforeldre, "Gunda Rebecca og Abel Tobias". Hun inviterte han hjem for å møte sin datter, en pike på 16 år som han måtte treffe. Det endte bra. Hun er i dag hans kone.  

Alf holdt et lite innlegg om torsken og dens betydning i handelen med Brasil og importen av kaffe. Han stilte spørsmålet om hvor mange som kjente til Trollfjordslaget (i 1890) og hva som var bakgrunnen for hendelsen.

Til slutt takket Ove for maten, på en helt grei måte ifølge Svein Erik.

Gunnar


SENIORNETT HORTEN – FOR GAMLISER?

Referat: HRK 20. februar 2018
v/leder Bjørn Jacobsen Ytterligere informasjon se: www.seniornett-horten.no

En engasjert leder av Seniornett Horten gjennom 20 år hadde en fin presentasjon av organisasjonen. Horten seniornett er veldig aktiv og er nest største forening i Norge med 320 medlemmer, hvilket viser et stort engasjement.

Foreningen holder:
 • Kurs i bruk av PC/internett/smarttelefon
 • Temamøter
 • Teknisk hjelp i samarbeid med Horten videregående skole til oppsett av ny PC/nettbrett/internettilkobling/enkle reparasjoner osv. kr 350,- + evt. Deler.
 • Samtaler
 • Lokaler i Vestre Braarud gt., Horten aktivitetssenter onsdag kl 12-14.
Det stilles stadig større krav til bruk av internett/digitale løsninger i dagliglivet. I dag er det rundt ½ million mennesker i Norge som ikke bruker internett.

Digitale løsninger som benyttes i dag:
e-post, banktjenester, reiser, telefonkatalog, aviser, faktaopplysninger, helseopplysninger, Altinn for levering av selvangivelse, bestilling av legetimer, Digital post.

Hvilke problemer har brukerne:
 • Tastaturangst (kan man gjøre feil ved å trykke på feil tast)
 • Flest kvinner på kurs
 • Menn fikser selv???
 • Nettbrett/smart telefon mest etterspurt

Utviklingen stopper ikke opp og det vil derfor være behov for kurs også i fremtiden.

Kurstilbud:
 • 3 kurs på høsten og 3 om våren.
 • 2 elever pr. instruktør vil si individuell opplæring
 • Koster: kun 200,- for 10-timers kurs

Det kan være nyttig å følge med på hvilke temaer som Seniornett avholder.
De har også behov for instruktører til sine kurs.

Veldig bra informasjon fra engasjerte pensjonister.

Referent: Karin Fjellhegn


Referat fra medlemsmøte 13.02.2017 Horten Rotary

Anders ønsket alle velkommen til kveldens møte, og kunne meddele at foredragsholder hadde fått influensa, så programmet ble avlyst.

Vi hadde deretter en åpen diskusjon, som for øvrig ga stor aktivitet blant medlemmene, om boligsituasjonen i Horten Kommune. Det er planlagt utbygging av utrolig mange leiligheter, forholdvis høyt priset, men lite eneboliger. Havneutbyggingen blir en vesentlig del av endringer for kommunen, med hotell og ny oppstillingsplass for fergetrafikken.

Indre Havneby skal bygges ut med mange boliger, hvis nok melder sin interesse, her har vi for øvrig et forurensnings problem i grunnen. Allerede nå er kapasiteten til Horten Kommunes lokaler for liten, brakker skal supplere dette i Havneområdet.

Skoppum og Nykirke kan bli utbyggingsområder for de som ønsker eneboliger eller næringsbygg, da det er minimalt med ledige tomter i Sentrumsnære områder.

Handelsstanden merker en liten nedgang i handlende i sentrum, det gjelder alle byer, netthandelen øker, viktig å få aktører til kommunen, vi trenger arbeidsplasser og inntektene.

Håper at Tingretten havner i Horten, betydelig arbeidsplass.

Avis har etablert seg på Skoppum, vi har nærhet til Torp, jernbanen og E 18.

Det ble en livlig diskusjon, alltid viktig å ha noen møter av denne art.

Nevnt ble også et tips til Programkomiteen; Erlend Larssen ønsker oss velkommen til Stortinget, eller kommer til oss på et møte.  Stortinget kunne være artig å besøke, det kan kombineres som et sosialt arrangement i Oslo, konsert, teater, middag! Programkomiteen vil jobbe videre med dette.

Inger minte oss på at vi får en Utvekslingsstudent til høsten, VI TRENGER VERTSFAMILIER!

Så ble det tid for premieutdeling i Bowlingkonkurransen:

1.Jan Nærsnes, 2.Bjørn Bryde, 3. Marius Tannum. Premier og diplomer ble utdelt av Svein.

Lotteriet ble trukket, før møtet ble avsluttet kl 20.00

Ref.

Kirsti


Hvor er det blitt av torsken? 

REFERAT 06.02.2018

På et flott møte i dag - med torsk og hummer på "menyen" - var det riktignok bare 12 medlemmer til stede, men vi fikk et flott foredrag av Tore Rolf Lund - miljøeksperten i Horten . Temaet og viktigheten kunne ha fenget mer enn 100, men så er det det med å nå ut til "folk" da,Bowling 30.01.2018

Her er resultatene etter årets "kulekast":


Autonomi 23.01.2018

Kveldens foredrag var delt i 2:
 • Per Haavardtun fortalte om den autonome utvikling, og Høyskolens innsats
 • Anders Steensen belyste et stort engasjement for kontroll av området ved Barentshavet og mulige bivirkninger av en oljevirksomhet der.


Martin luther 16.01.2018

Harald Kaasa Hammer holdt ett glimrende foredrag med tittelen: 500 år etter Luther - betydningen for Europa."
Harald er tidligere sokneprest i Teie menighet på Nøtterøy og har i sin karriere blitt en profilert og dyktig prest, kjent som både pedagog og teolog.
Presidentens halvårsmøte 2. januar 2018.

21 medlemmer var til stede. President Svein Erik Lysgaard ønsket velkommen. Han tok deretter for seg de mål og planer han presenterte da han tiltrådte og hold dem opp mot hva klubben har oppnådd:

Medlemmer.

Her var det en målsetning å øke medlemstallet og helst få inn yngre medlemmer. Dette målet er ikke nådd.

Rekrutteringspolicy

Enkelte av de planlagte punktene er gjennomført, men har likevel ikke medført økt medlems-rekruttering.

Prosjekter

Svei Erik orienterte og Tor supplerte. Det ble en diskusjon om hva vi skal prioritere. Hva bør være kriteriet for at vi skal delta i/starte et prosjekt. Hva vil vi oppnå? Vi bør ha et eget møte om dette i god tid før Marius skal legge sine planer for neste klubbår.

Omdømme/PR

Her har vi ikke kommet så langt som vi ønsket.

Møtelokaler.

Morten orienterte om de sonderinger han har gjort mht. bedre møtelokaler. Ut fra innhentede tilbud vil et moderne møtelokale i hotellfasiliteter koste hvert medlem kr. 1 000 i økt årskontingent. Spørsmålet har fått ekstra aktualitet ved at hotellet nå har sagt opp den nåværende avtalen fra 1. april. Etter diskusjon gjenstår tre alternativer: 1. forhandle med Thon Hotell Horten med sikte på å få ned prisen i tilbudet. 2. undersøke muligheten for å leie hos andre foreninger o.a. (alt fra høyskolen, redningsselskapet, losjen, røde kors, idrettsklubber mv.)

Dette må skje raskt og Morten fikk fullmakt til å peke ut hjelpere.

Program 1. kvartal

Programmet ble delt ut. Det ble opplyst at programmene for 9. og 16. januar bytter plass slik at neste møte blir egoforedrag v/Jan Syvertsen.

Økonomi

Jarl kunne fortelle at økonomien pr. 31.12. er som i budsjett.

Berit Jordfald 

Fikk ordet og leste en personlig meddelelse der hun av helsegrunner melder seg ut av klubben etter 12 års medlemskap.

Tor


Referat Horten Rotarys Julebord 19.12.2017 Gamle Horten Gjestegård


Klubbens julebord ble avholdt med 37 stk. tilstede på Gamle Horten Gjestegård i pyntete lokaler og med tradisjonell julemat og tilhørende drikke. 

Svein ønsket velkommen og ga ordet til kveldens toastmaster, Tony, som loste oss gjennom kvelden, ispedd noen gode historier.

Svein Erik var 1.mann ut med en tale til medlemmer og gjester, før vi startet å spise deilig ribbe. 

Jan Syvertsen ble så tatt opp som medlem i Horten Rotary, og fikk sin medlemsnål og diplom av Tony og Svein Erik.


Bjørn B holdt en flott Dinner Speech, latteren satt løst hos alle rundt bordet, og han fikk velfortjent applaus.

Det ble musikalske innslag fra Ragnhild Glad på trekkspill,  og ingen var trege da  allsangen startet.

Jan S takket for nydelig mat og hadde et par gode vitser, deretter ble det loddsalg og flotte gevinster ble trukket.

Svein tok ordet og fortalte om Rotarys opprinnelse på en humørfylt fremføring.

Tony rundet av kvelden og fikk varme klapp for utmerket jobb.

Vi ønsket hverandre alle en Riktig God Jul før vi dro hjem i vinternatten.REFERAT FRA ROTARYMØTE 12.12.17

Tilstede: 14 medlemmer.
Temaene denne gangen var valg og klubbens indre liv.
Berit orienterte fra valgkomiteens innstilling til styre m.v for kommende rotaryår, som var:
President: Marius Tannum
Pastpresident: Svein Erik Lysgaard
Innkommende president: Karin Fjellhegn
Sekretær: Kirsti Hesjedal
Kasserer: Bjørn Nilsen-Aas
Revisor: Jan Nærsnes
Ny valgkomité i følge vedtektene: Svein Erik Lysgaard, Anders Steensen og Berit Jordfald.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Til julemøtet 19.12.17 er det påmeldt 39 personer. Det blir opptak av ett nytt medlem. Ingen PHF.

Bankettsalen skal ikke lenger brukes av de nye driverne av hotellet fra 2017. Siden vi har avtale frem til påske 2018, kommer vi til å bruke Fjordsalen i 1. etasje frem til da. Deretter må vi vurdere nytt møtelokale. Kanskje Thon Hotel Horten eller Sjømilitære Samfund. Uansett blir lokalutgiftene vesentlig større enn i dag.

Når det gjelder utlegging av personbilder på sosiale medier fra klubbens virksomhet, kreves det i utgangspunktet samtykke fra aktuelle personer etter ny personvernlov fra i år.  Styret kommer tilbake til hvordan dette skal praktiseres hos oss.

I 2019 er klubben vår 70 år. Under prosjektkomiteen er det oppnevnt en underkomite som skal forberede vårt engasjement. Denne består av Morten, Steinar og Karl Amund.

Som i fjor, er det heller ikke innkommet forslag til oppnevning av noen til PHF. 

Til slutt ble det luftet utfordringer som gjelder profilering og markedsføring. Styret kommer tilbake til det spørsmålet senere.

Torbjørn Hansen

Referent

(Stand in for Kirsti Hesjedal)Referat fra klubbmøte den 28. november 2017.
Tema for møtet: «Korrespondentliv i London» - foredrag av Espen Aas.

Han ønsket oss hjertelig velkommen, og ønsket å vise med lysbilder, og fortelle om senteret. Det ville ikke være tid til å gå g

Presidenten ønsket de 21  klubbmedlemmene og de 4 ledsagerne velkommen til møtet.  (De fleste som deltok var også tilsynelatende tilstede.) En «fødselsdag ble klappet inn» og møtets foredragsholder ble introdusert.


Følgende av foredragsholderens vita er hentet fra Wikipedia:

«Espen Aas (født 1973) er en norsk journalist i NRK. Han var NRKs korrespondent i Storbritannia og Irland med base i London fra 2013 - 2017. Aas har jobbet i flere år som økonomi- og politikkjournalist i NRK Dagsrevyen og NRK Dagsnytt, i tillegg til å være programleder i radioens nyhetssendinger på NRK radio.

Han jobbet også i flere år som vaktsjef i NRK Dagsrevyen og reportasjeleder i NRKs politikk- og økonomiredaksjon.

Espen Aas er utdannet ved Goldsmiths College, University Of London.
Han jobbet tidligere som journalist i NRK Vestfold og lokalavisen Gjengangeren i Horten.
Aas er født i Tønsberg, og vokst opp på Nykirke i Horten kommune         

Et resyme av foredraget finnes på nedenstående lenke.
(Dette er sannsynligvis bedre enn hva referenten ville prestert ved et evt. forsøk på å resymere innholdet i det interessante og engasjerende foredraget.)

Se
https://www.medier24.no/artikler/espen-aas-vurderte-a-slutte-i-nrk-for-a-bli-i-london-tarene-rant-da-jeg-gikk-ut-dora-det-er-det-desidert-kuleste-jeg-har-gjort/398518.

Foredragsholderen avsluttet med å stille følgende spørsmål – som han håpet å kunne formidle svar på hvis/når han ved en senere anledning igjen ville være London-korrespondent:

Hva slags skilsmisse mellom UK og EU?

Hva skjer med økonomien i UK?

River Skottland seg løs?

Hva skjer med Nord-Irland?

Vil det bli et nyvalg?

Når går Theresa May av?

Når / hvor kommer neste terroranslag?

Hvor gammel blir dronning Elisabeth?

Avslutningsillustrasjonen som viste den engasjerte foredragsholderen som avtroppende korrespondent i London ikledd skjorte, slips, dressjakke og shorts, ga referenten en assosiasjon til «News in Shorts» - Charles Middelthons (CMs) legendariske London-reportasjer i Aftenposten.

Møtet ble avsluttet «til vanlig tid.
Rotarys Bedriftsbesøk Lokalhistorisk Senter, Horten 21.11.2017

Marius åpnet med å takke for at vi fikk komme på besøk og ga ordet til Terje Thorbjørnsen fra Lokalhistortisk senter.

Han ønsket oss hjertelig velkommen, og ønsket å vise med lysbilder, og fortelle om senteret. Det ville ikke være tid til å gå gjennom hele senteret, men ønsket oss velkommen til å gjøre det ved  en annen anledning.

Det startet med bilde av kronprinsregent Karl Johan, og vi var på dato (21.11.) 199 år siden Marines Hovedverftet ble startet, flyttet fra Stavern, Horten by s hovedbedrift, men det det første skipet ble ikke levert før etter 10 år, da det ble glemt å gi beskjed til Stortinget.

Deretter kom bilder fra hele senteret fortløpende med fyldige kommentarer fra Thorbjørnsen.

En stor del er viet Marines Hovedverft og krigen fra 1940-1945, hvor Verftet ble bombet. Rasjoneringskort, Motorfabrikken, gimseklosser, hjemmebrentapparater, Wexahl, Smuglerbåter, er noe av historien fra gamle Horten. Nevnt også kjoler sydd av fallskjermstoff, Helly Hansen sin bedrift i Horten,Tom Hansens sportsbutikk, (Onkel Toms hytte).

Fra en Russisk fangeleir på Møringa, hvor de produserte små gaver de kunne gi som takk for mat og omsorg fra gutta på Verftet.

Vi så bilder av gammel Brannstasjon med utsyr, politi, tannlegepraksis, helsesøster, klasserom, telegrafen, husmorskole, landhandel, Rørens smie, bondeting, sløyd og håndarbeidsklasser, bank. Fra nyere tid etter krigen kom Horten Boligbyggelag med leiligheter, innredet fra 1950-60 tallet, baderom og kjøkken, stue. Brukt til flere filminnspillinger de senere år.

Vi fikk ny maritim industri, Vingtor, Simrad, med simulator, Paulsens Bilruter for å nevne noe av alt som finnes der inne. Pluss en mengde av historiske bilder og bøker. Lokalene er for små for alt de ønsker å vise fram, derfor blir noe fjernet og nye utstillinger planlegges.

Senteret er en stiftelse, basert på frivillig innsats, men fast ansatte som vaktmester, vaskehjelp er nødvendig. Får tilskudd fra bedrifter, frivillige, org. Også noe fra Horten Kommune. Økonomien er god, og senteret ønsker flere yngre pensjonister som frivillige.

Vi ble traktert med nystekte vafler og kaffe.

Marius takket for et meget fyldig og interessant foredrag og overrakte Klubbens gavepose m innhold til Terje Thorbjørnsen, som ønsket oss alle tilbake ved en senere anledning.

Ref. KirstiReferat 14.11.2017 Nye Horten Videregående skole

Både Re Rotaryklubb og Round-Table var invitert til dette møtet og det var ca. 50 personer som tok veien til Best Western hotellet.  Vi fikk høre om planene for den nye videregånde skolen som blir ett pluss hus og antakelig med BREEM Outstanding. Dette blir helt klart ett miljøfyrtårn i skole-Horten! 

Det var et stort fremmøte med mange interesserte da det grønne prosjektet Nye Horten videregående skole ble presentert. Skolen skal som kjent bli landets første skole til plusshusstandard. Det betyr at over hele tidsperioden skolen skal eksistere, så vil skolen levere mer energi enn den forbruker. Det inkluderer også i byggeperioden.

AS Veidekke har hovedentreprisen på bygget. Comfort Revetal Gran VVS har underleveransen på varme og VVS anlegg. Utfordringene for bygget stod i kø. Det var ikke mulig å bruke varme fra varmesentralen i Fyllinga, fordi plusshusstandard krever at all energi som brukes skal finnes på egen tomt. Derfor må det bores et utall av energibrønner under selve skolen. Dette tekniske anlegget, som er omfattende, må stå klart før selve bygningskroppen er på plass. Årsaken er at det er dette anlegget som skal varme råbygget under byggeperioden.

For å forhindre utslipp av CO2 fra fossile brensler, så kjøres anleggsmaskineriet på biodiesel. Betongen er spesialutviklet for å gi et lavest mulig fotavtrykk i CO2-regnskapet. Elektrisk kraft når skolen er ferdig, skal dekkes av 3,5 mål med solceller. Det ble vurdert å bygge skolen som heltrehus, men ble frafalt, slik at reisverket i bygningen i er basert på stål.

For å vinne konkurransen ble det gjennomført tre forskjellige anbudsrunder for først med en arkitektkonkurranse for å utvikle konsept, deretter ble de beste invitert til å gjøre nærmere studier for så å gi et endelig anbud. AS Veidekke vant dette anbudet med en pris på ca. 350 mill. kroner for bygningen med tekniske anlegg. Vinneren av konkurranse oppfattet Vestfold fylkeskommune som en meget profesjonell oppdragsgiver gjennom hele anbudsprosessen. (Hvilket er betryggende for oss som finansierer fylkeskommunen.) Totalbudsjettet for hele skolen er på 750 mill. kroner.

Møtet ble arrangert av Horten Rotary, med Re Rotary som gjester. Også Round Table 25 Horten var invitert, men referenten kunne ikke se om noen fra denne klubben var til stedet, da referenten kom sent til møtet og ble sittende bakerst i lokalet.

Trykk på bildet for å se en reklamefilm om skolen:


REFERAT 07.11.2017 Peismøter

Yrkespeismøte hos Torbjørn Hansen 7.11.2017

 

Foruten verten var følgende medlemmer til stede: Jon Aashamar, Astri Bryde, Borre Bøhmer, Anders Steensen, Tonny Neumann, Svein Rønning og Bjørn Bryde.

 

Verten satte møtet med bobler og en skalldyrskje og introduserte dagens tema – Yrkespeismøtets fremtid, form. Innhold og frekvens. Temaet ble berørt flere ganger fra ulike vinkler. Gruppen er samlet om at yrke fortsatt skal være en del at møtetittelen. Vertskap bør rotere mellom medlemmene, men fortsatt basert på initiativ og frivillighet. 3 til max 4 slike møter i året. Møteformen er viktig for kameratskap og samhold i klubben.

Pris pr. møte pr. deltaker bør fortsatt være 250,-

Forsøket med å la vertene være ansvarlig for innkjøp og bevertning innenfor prisrammen kan fungere bra. Servicekomiteen kan innhente et par  menyforslag fra aktuelle leveranddører og legge disse med bestillingslenke ut på hjemmesiden. Det vil forenkle oppgaven for de som velger å ikke lage maten selv.

Gjestene betaler direkte til verten. Påmelding til møtet senest 1 uke i forkant må være økonomisk bindende – på av bestilling innkjøp.

Møtet ble avrundet ved bordet, med en nydelig elg-gryte (fra jakt i Telemark) og en super Madiran rødvin – Chateau Bouscassé, Kaffe og glasert eplekake – og en Braastad til de som ønsket.

 

Takk til Torbjørn for godt vertskap.

Bjørn B,Peismøte hos Kirsti Hesjedal

I tillegg til Kirsti var det Ragnar, Svein Erik, Jan Syvertsen og Marius som deltok på peismøtet. Vi fikk servert helt nydelig laks til forrett, bacalao til middag og en mørk sjokoladekake til dessert. Måltidet var mange hakk over det i hvert fall Tannum-familen har på en tirsdag og det hele ble godt sydd sammen med utsøkt vin valgt spesielt til matrettene.

Til høyre ser dere en "smakebit" på desserten!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotell Horten
Adresse: Jernbanegaten 1
Postnummer: 3187
Sted: Horten
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...